Menu
Besef om door te leren leeft nog onvoldoende

Nederland heeft een sterke leercultuur nodig. Willen we me meekunnen met de uitdagingen van deze tijd, dan moeten werknemers zich blijvend ontwikkelen en doorgaan met leren. Dat is een van de aanbevelingen uit een rapport over Nederland van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De VCP ziet in het rapport aanleiding haar oproep aan het kabinet te herhalen om af te zien van de afschaffing van de scholingsaftrek.

Loopbaan
Volgens de OESO is een sterke leercultuur cruciaal om een loopbaan tot een goed eind te brengen. Maar dit besef is nog niet tot iedereen goed doorgedrongen: niet bij individuen, niet bij arbeidsorganisaties en ook niet bij opleidingen. Er valt nog een wereld te winnen, aldus de opstellers, nu de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt en technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie elkaar in rap tempo opvolgen.

Meer aftrek
De VCP ziet in het rapport haar gelijk dat afschaffing van de scholingsaftrek een slecht idee is. ‘’In plaats daarvan zouden werknemers juist meer mogelijkheden moeten krijgen om de kosten voor opleidingen aftrekbaar te maken van de belasting”, aldus voorzitter Nic van Holstein. De VCP is ook groot voorstander van de in SER-verband bepleite ontwikkelrekening.Werkgevers, O&O-fondsen en de overheid kunnen daarop geld storten zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Op die manier kunnen werknemers voorsorteren op mogelijke vervolgstappen in hun loopbaan.

Nationaal akkoord
Het rapport van de OESO stelt verder dat naast een goede leercultuur het ontwikkelen en benutten van talenten en vaardigheden steeds belangrijker worden. Naar aanleiding van het rapport heeft de SER gepleit voor een gezamenlijke actieagenda waarin de aanbevelingen van de OESO worden uitgewerkt. Dat zou moeten uitmonden in een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen werken aan een sterke leercultuur.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws