Menu
Besef om door te leren leeft nog onvoldoende

Nederland heeft een sterke leercultuur nodig. Willen we me meekunnen met de uitdagingen van deze tijd, dan moeten werknemers zich blijvend ontwikkelen en doorgaan met leren. Dat is een van de aanbevelingen uit een rapport over Nederland van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De VCP ziet in het rapport aanleiding haar oproep aan het kabinet te herhalen om af te zien van de afschaffing van de scholingsaftrek.

Loopbaan
Volgens de OESO is een sterke leercultuur cruciaal om een loopbaan tot een goed eind te brengen. Maar dit besef is nog niet tot iedereen goed doorgedrongen: niet bij individuen, niet bij arbeidsorganisaties en ook niet bij opleidingen. Er valt nog een wereld te winnen, aldus de opstellers, nu de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt en technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie elkaar in rap tempo opvolgen.

Meer aftrek
De VCP ziet in het rapport haar gelijk dat afschaffing van de scholingsaftrek een slecht idee is. ‘’In plaats daarvan zouden werknemers juist meer mogelijkheden moeten krijgen om de kosten voor opleidingen aftrekbaar te maken van de belasting”, aldus voorzitter Nic van Holstein. De VCP is ook groot voorstander van de in SER-verband bepleite ontwikkelrekening.Werkgevers, O&O-fondsen en de overheid kunnen daarop geld storten zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Op die manier kunnen werknemers voorsorteren op mogelijke vervolgstappen in hun loopbaan.

Nationaal akkoord
Het rapport van de OESO stelt verder dat naast een goede leercultuur het ontwikkelen en benutten van talenten en vaardigheden steeds belangrijker worden. Naar aanleiding van het rapport heeft de SER gepleit voor een gezamenlijke actieagenda waarin de aanbevelingen van de OESO worden uitgewerkt. Dat zou moeten uitmonden in een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen werken aan een sterke leercultuur.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws