Menu

Onderstaand artikel is eerder verschenen in Perspectief nr. 5, een magazine van de CMHF

Betalen middeninkomens de rekening?

Pieter Omtzigt, CDA-Tweede Kamerlid:

“Gezonde overheidsfinanciën zijn in het belang van de middeninkomens”

“Ik ben er trots op dat de plannen een begrotingsoverschot laten zien. Dat is namelijk de enige manier om de vergrijzing te kunnen betalen. Het is logisch dat in het jaar dat we van een begrotingstekort naar een begrotingsoverschot gaan, er geen grote koopkrachtwinsten inzitten. Bij de begroting die er nu ligt, is het gemiddeld koopkrachtplaatje voor 2008 nul, en is er sprake van een koopkrachtverlies voor de middeninkomens van een kwart procent. Dat vind ik niet onoverkomelijk.

Als CDA staan wij ervoor dat de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen er niet alleen zijn voor de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Juist voor deze groep is het instandhouden van de sociale voorzieningen zoals de WW en de AOW, van het grootste belang. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren juist die groep uit de middeninkomens die het wat moeilijker heeft, namelijk de groep met opgroeiende kinderen, gesteund. Het lesgeld is afgeschaft, schoolboeken worden gratis en de zorgpremie voor kinderen is afgeschaft. Ik bestrijd dan ook dat er een zuur jaar aankomt. Het beleid dat wij voeren is gericht op de lange termijn. We repareren het dak als de zon schijnt, zodat we in tijden van laagconjunctuur niet op de rem hoeven staan. Juist als het economisch goed gaat, moet je een stabiel economisch beleid voeren, met daarbij behorende stabiele sociale zekerheid.

Het is waar dat de BPM en fiscale bijtelling voor een leaseauto omhoog gaan, maar voor een andere groep gaan deze weer omlaag. Kiezen voor een zuinige auto wordt beloond, en zo willen we ook het duurzaam en milieuvriendelijk denken bij mensen stimuleren. Het is waar dat leaseautorijders deze keuze niet per 1 januari 2008 kunnen maken, maar na die datum kunnen mensen zelf kiezen of ze milieuvriendelijk gedrag gaan vertonen of niet, wanneer ze een keuze maken voor een volgende lease-auto. Bij een zuiniger auto verlagen wij zowel de BPM als de bijtelling. Overigens bedraagt de verlaging van de bijtelling acht procent, terwijl de verhoging –bij een milieuonvriendelijke auto- slechts drie procent is. Wij denken dat het kabinet hier de juiste balans heeft gevonden.

Als iedereen in de polder – dus ook de vakbeweging- zich verantwoordelijk gedraagt, krijgen we een rustig stabiel beleid, zonder al te grote koopkrachtveranderingen. Laat de vakbeweging haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we niet in een loonkostenspiraal terecht komen. Wij voeren ons beleid niet voor het koopkrachtplaatje, maar voor een stabiele, toekomstbestendige economie.

Eddy Haket, bestuurder en econoom, vakcentrale MHP:

“Het is makkelijk geld weg te halen bij de middengroepen”

“De MHP is een groot voorstander van investeringen in de maatschappij, zeker als dit leidt tot een hogere arbeidsparticipatie. Denk aan investeringen in kansarme wijken. Wij hebben bezwaar tegen de wijze waarop de overheid een en ander denkt te financieren. Dit kabinet creëert een begrotingsoverschot van 0,7 procent in plaats van een geraamd tekort van 0,3 procent. Het resultaat van èn de investeringen in de samenleving èn het creëren van een begrotingsoverschot is een lastenverhoging van ruim € vijf miljard. Van deze lastenverzwaring moeten de burgers € 3,1 miljard ophoesten. Het kabinet haalt dit geld vooral weg bij de middengroepen. Bijvoorbeeld door het tarief van de eerste belastingschijf te verlagen, en het tarief van de tweede fors te verhogen. Verder neemt het maatregelen als het aftoppen van het aanvullend pensioen, de verhoging van het eigen woningforfait en de Bosbelasting. Ook de bedrijven krijgen te maken met een lastenverzwaring van € 2, 2 miljard. Die verzwaring zet de winsten onder druk, waarmee er een probleem ligt op de CAO-tafel. Werkgevers zijn dan minder bereid om aan looneisen tegemoet te komen, terwijl onze leden wel hogere eisen verwachten. Immers: nu gaat het economisch goed, dus daar willen ze wat voor terugzien. Tegelijkertijd zet het kabinet de koopkracht onder druk. Dubbel reden voor ons om hogere eisen te stellen. De opgeschroefde looneisen zorgen voor een stijging van de arbeidskosten dat uiteindelijk een negatief effect heeft op onze concurrentiepositie. Dit is een probleem dat het kabinet creëert, maar vervolgens op het bordje van het arbeidsvoorwaardenoverleg gooit. Uiteraard hebben wij als vakcentrale oog voor werkgelegenheid, maar de belangen van onze leden komen eerst. Het kabinet roept dat niemand er onevenredig op achteruit gaat. Dat is niet waar. De middeninkomens gaan er meer op achteruit. Het weghalen van geld bij deze groep is een makkelijke weg, omdat het om een grote groep gaat. Vervolgens roept het kabinet: het is nu even zwaar, maar straks wordt het makkelijker. Ook dat is niet waar. De MHP heeft een aantal lange termijnmaatregelen doorgerekend. Hieruit blijkt dat ruim een miljoen huishoudens er verder op achteruit gaan. Het gaat hier om gepensioneerden met een aanvullend pensioen van meer dan € 20.000, en alleenverdieners met een inkomen van boven de € 40.000. Het kabinet zegt: eerst het zuur, dan het zoet. Wij zeggen: dat zoet kan dit kabinet, zelfs in tijden van hoogconjunctuur, niet waarmaken.”

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws