Menu
Bied mensen met een beperking werk en bestaanszekerheid

Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk. Die oproep deed de zogeheten Werkcoalitie vandaag aan minister Schouten van armoedebeleid en participatie. De Werkcoalitie – bestaande uit VCP, Stichting studeren en werken op maat, FNV, CNV, Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, Wij Staan Op!, MIND en Coalitie voor inclusie – overhandigde de minister daarvoor een manifest.

Bestaanszekerheid

Veel mensen met een arbeidsbeperking die nu onder de Participatiewet vallen, zijn daar vaak hun hele leven van afhankelijk. Lang niet iedereen is in staat om te werken of om zo veel te werken dat iemand niet meer onder de Participatiewet valt met het bijbehorende regime. De opstellers van het Manifest pleiten ook voor een regeling die mensen met een beperking meer financiële zekerheid geeft. Zij hebben vaak te maken met enorme zorgkosten. Wie nu onder de Participatiewet valt en een uitkering heeft, kan daar moeilijk van rondkomen. En werken naast de uitkering loont bijna niet en het leidt vaak tot ingewikkelde verrekeningen, met soms zelfs schulden tot gevolg. Bijverdienen moet daarom eenvoudiger worden en de uitkering zelf zou omhoog moeten.

Eén loket

De opstellers van het manifest pleiten verder voor één loket waar mensen zich voor ondersteuning kunnen melden. Nu weten zij vaak niet waar zij zich kunnen melden, daar komt nog bij dat de regelingen per gemeente vaak verschillen. Experts uit de vorig jaar opgerichte Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) zouden kunnen helpen om de begeleiding te verbeteren. Ondersteuningsmogelijkheden zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn waarbij de behoefte aan ondersteuning leidend is en niet het budget. Daarnaast pleit de werkcoalitie voor een alternatief voor wie de stap naar de arbeidsmarkt (nog) te groot is.

Onderzoek

Er is onvoldoende inzicht in hoe het mensen met een beperking vergaat op de arbeidsmarkt. Mensen die geen werk en geen uitkering hebben, zijn vaak helemaal uit beeld verdwenen. En in de Participatiewet gaan mensen met een beperking op in het bijstandsregime zonder dat duidelijk is of zij met specifieke ondersteuning aan de slag kunnen. Ook over werkenden met een beperking ontbreekt overzicht. De werkcoalitie pleit dan ook voor onderzoek om dit in kaart te brengen.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven