Menu
Bijna een miljoen mensen zonder pensioen

Het aantal mensen dat geen aanvullend pensioen opbouwt blijft zorgelijk groot. Dat zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS, die vandaag zijn gepubliceerd. In absolute aantallen is het aantal werknemers zonder pensioen van 856.000 in 2016 naar 936.000 werknemers in 2019 gestegen tot bijna een miljoen. De VCP vindt het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Niet alleen voor het individu maar ook vanwege het maatschappelijk en economisch belang.

Financieel gat

“Wij vinden dat er voor elke werknemer een pensioenregeling moet zijn. Op die manier voorkom je dat je na pensionering in een financieel gat valt. Ook voor werkgevers heeft het voordelen. Een werkgever die een pensioenregeling aanbiedt, is aantrekkelijker voor werknemers, helemaal in deze krappe arbeidsmarkt”, zegt De Boer. De VCP-beleidsmedewerker adviseert werknemers in organisaties die geen pensioenregeling hebben, het gesprek hierover aan te gaan met hun werkgever.

Aanvalsplan ‘tegengaan gemis aan pensioenopbouw’

Eerdere CBS-cijfers uit 2016 waren voor sociale partners aanleiding om in het Pensioenakkoord in 2019 afspraken te maken het aantal werknemers zonder aanvullend pensioen terug te brengen. Hiertoe is in de Stichting van de Arbeid medio 2020 een concreet aanvalsplan uitgewerkt met 22 actiepunten om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan. Het afgelopen jaar is er mede door de VCP hard gewerkt aan de uitwerking hiervan. Op 6 december vorig jaar is de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

CBS-onderzoek cijfers 2019 0-meting

De effecten van het aanvalsplan, zoals uitgewerkt in de voortgangsrapportage, zijn in de nieuwe CBS-cijfers nog niet meegenomen. Dit omdat het onderzoek gaat over 2019 en kan gezien worden als een soort 0-meting. De verwachting is wel dat de witte vlek (zoals de groep zonder pensioenregeling ook wel wordt genoemd) enigszins is afgenomen. Dat komt doordat uitzendkrachten sinds begin dit jaar eerder pensioen kunnen opbouwen. De wachtdrempels zijn teruggebracht van 26 naar 8 weken.

Opvallende zaken CBS-onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat met name mensen met een 1e migratieachtergrond vaker een pensioen missen net als mensen met een flexibel dienstverband en een laag huishoudinkomen. Kleine en jonge bedrijven hebben vaak geen pensioenregeling voor hun werknemers getroffen. Maar ook zijn er veel werkgevers die al 8 jaar of langer bestaan en geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers (38%). Het ontbreken van een pensioenregeling bij werknemers is het grootste in de sector commerciële dienstverlening.

Info- en meldpunt geenpensioen.nl

Op 12 oktober heeft de SER in samenwerking met de StvdA het informatie- en meldpunt geenpensioen.nl geopend, voor werknemers en werkgevers die geen pensioenregeling hebben. Hierop is een stappenplan te vinden om wel tot een pensioenregeling te komen en kunnen werkgevers en werknemers zonder pensioen zich melden indien dit niet het geval is. Op die manier krijgen sociale partners beter inzicht in de vraag waarom er geen pensioenregeling is. De VCP roept werknemers en werkgevers van het meldpunt en de daarop te vinden informatie gebruik te maken.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws