Menu
Bijna verkiezingen verantwoordigingsorgaan ABP – dè CMHF-kandidaten!

Van 11 t/m 28 maart zijn er verkiezingen voor het deelnemersschap in het nieuwe verantwoordigingsorgaan van het ABP. Er hebben zich 236 kandidaten verkiesbaar gesteld, die zijn onderverdeeld in diverse kieslijsten. De CMHF heeft hiertoe Jacqueline van Langeraad-Goes en Paul Müller op de eerste plaats van hun kieslijst gezet namens deelnemers van het ABP. Zij staan voor uw belangen en willen individueel invloed uitoefenen op de beslissingen die het ABP neemt. Graag stellen wij deze kandidaten aan u voor.

“Een goed pensioenstelsel vereist oog en aandacht voor de verschillende groepen belanghebbenden.’Ik wil meedenken en meehelpen aan een toekomstbestendig pensioen voor zowel de huidige gepensioneerden, maar ook voor de komende generaties. Ik zal de belangen van iedereen naar beste vermogen behartigen, waarbij de gevolgen voor vrouwen, parttimers en jongeren door mij met extra belangstelling zullen worden bekeken’’, aldus Jacqueline van Langeraad-Goes.

“Een pensioengerechtigde heeft belang bij een duidelijke uitleg, op basis waarvan hij individuele keuzen kan maken. Een duidelijke uitleg hoort gepaard te gaan met openheid en transparantie, ook waar het uitvoering en beheer bij ABP betreft. Collectieve medezeggenschap door actieven en gepensioneerden draagt bij aan een transparant functionerend ABP. Ik wil mij daar sterk voor maken”, aldus Paul Müller.

Medezeggenschap is van groot belang omdat er dan meegepraat kan worden over het beleid van het ABP. Het bestuur zal aan dit verantwoordingsorgaan verantwoording moeten afleggen over zijn besluiten en beleid. Op 11 maart zullen wij nogmaals aandacht vragen voor deze verkiezingen en u oproepen te stemmen op de bovenstaande kandidaten.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws