Menu

Internationale studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse welvaart, de economie en het hoger onderwijs. In het ontwerpadvies aan de minister van OCW, ‘Make it in the Netherlands’, dat de SER in de Raadsvergadering op 19 april a.s. zal behandelen, doet de Raad aanbevelingen aan bedrijven, overheids- en non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid om meer én gecoördineerde inspanningen te verrichten om buitenlandse studenten binnen te halen en te behouden. Meer dan nu, zal daarbij moeten worden ingespeeld op de werkgelegenheid en tekorten op de arbeidsmarkt. Aan de voorbereiding van dit SER-advies is meegewerkt door MHP-beleidsadviseur Winfried Treu. 

De algemene conclusie is dat het binden van buitenlands talent aan Nederland belangrijke voordelen biedt. Naast vele sociaal-culturele voordelen is de netto-opbrengst voor Nederland van de internationalisering van het hoger onderwijs thans 740 miljoen euro per jaar. Vooral bedrijven en organisaties die opereren in een internationale omgeving (zoals multinationals, hightech- en creatieve industrie), hebben behoefte aan afgestudeerde buitenlandse studenten. Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties met moeilijk vervulbare vacatures voor hoogopgeleiden. Er is een duidelijke behoefte aan meer bèta technologisch hoger opgeleiden.

Onder binden verstaat de SER het voor langere tijd behouden van de studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt, dan wel bij Nederlandse bedrijven en organisaties of hun buitenlandse vestigingen. De Raad beveelt via twee stappen een gerichte strategie aan voor meer aan de arbeidsmarkt gerelateerde instroom en binding, waar tekorten zijn. Daarbij wordt vervolgens aangegeven hoe de uitwerking van de strategie ter hand kan worden genomen door bedrijven en organisaties, onderwijsinstellingen en overheden. Tot slot dringt de Raad erop aan de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de strategische werving en binding bij één regisseur te leggen, bijvoorbeeld de Nuffic. Het advies ‘Make it in the Netherlands!’’ is te vinden op www.ser.nl.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws