Menu

Culemborg, 14 april 2010

MHP in reactie op Commissie Veerman

“Bittere noodzaak van investeringen weer aangetoond”

“Een nieuw kabinet moet na de verkiezingen direct aan de slag met de aanbevelingen van deze commissie”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg. In korte tijd bevestigen zowel het Innovatieplatform als de Commissie Veerman wat de MHP al jarenlang bepleit: extra investeringen in het hoger onderwijs zijn absoluut noodzakelijk om Nederland als kenniseconomie op de kaart te houden en zijn (concurrentie)positie te verstevigen. “Ik hoop dat de politiek nu eindelijk is wakker geschud en een nieuw kabinet direct aan de slag gaat met de aanbevelingen van deze commissie”, aldus Steenborg.

Het is volgens de MHP bittere noodzaak om na jaren van onderinvesteringen, nu echt werk te maken van de ambitie om één van de sterkste kenniseconomieën in de wereld te worden. Daarbij zijn extra investeringen in onder andere het hoger onderwijs hard nodig. Nederland investeert internationaal gezien ver onder de maat in toekomstig talent. In navolging van het Innovatieplatform komt nu ook de door het kabinet zelf ingestelde Commissie Veerman tot dezelfde conclusie.

“Met deze indringende oproep moet het rapport van de ambtelijke werkgroep ‘hoger onderwijs’ maar heel snel de prullenbak in”, aldus Steenborg. In dat rapport werden op 1 april voorstellen gedaan om 20% te bezuinigen op het hoger onderwijs. Volgens de MHP zouden bezuinigingen op het hoger onderwijs averechts uitpakken en Nederland steeds verder afbrengen van het doel om een kenniseconomie van internationaal belang te zijn.

De concrete aanbevelingen van de Commissie Veerman bieden volgens de MHP houvast voor een nieuw regeerakkoord, zoals:
– herziening van het financieringsysteem van instellingen voor hoger onderwijs;
– een betere samenwerking tussen de kennisinstituten;
– betere aansluiting tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven;
– meer aandacht voor toptalent, en
– investeringen in de kwaliteit van docenten.

Steenborg geeft tegelijkertijd aan dat bij deze plannen ook hoort dat voor studenten de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gewaarborgd wordt: “Daar past afschaffing van de basisbeurs niet bij, zoals veel politieke partijen bepleiten. Anders zitten wij straks met een goed aanbod van het hoger onderwijs, maar kunnen onvoldoende studenten er gebruik van maken.“

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws