Menu

Meer dan 1,2 miljard euro investeren werkgevers en vakbonden samen met het kabinet in sectorplannen met als doel de arbeidsmarkt te verbeteren. Op initiatief van het Actieteam Crisisbestrijding zal journalist Seger Pijnenburg een maand lang door Nederland trekken langs de sectorplannen om een antwoord te krijgen op zijn vraag hoe dit beleid zich vertaalt in de praktijk en hierover bloggen.

Seger Pijnenburg plaatst op de site van het Actieteam Crisisbestrijding gedurende een maand bloggen over de sectorplannen en over wat de mensen, waarvoor de sectorplannen zijn bedoeld, hierover te zeggen hebben. Onder de sectorplannen vallen onder meer bij- en omscholing, begeleiding van werk naar werk en werkervaringsplekken voor jongeren.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben sociale partners met het kabinet afspraken gemaakt over de bestrijding van de huidige economische crisis. De economie moet uit haar neerwaartse spiraal komen en werkloosheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen door de inzet van VanWerkNaarWerk-trajecten. “..het vertrouwen in een toekomst moet weer de overhand krijgen..” Hierom hebben sociale partners het Actieteam crisisbestrijding ingesteld met een onafhankelijke voorzitter. Het Actieteam is breed samengesteld. Naast bestuurders en beleidsmedewerkers van werkgeversorganisaties en vakbonden zijn ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Forum, UWV, Aanpak Jeugdwerkloosheid en de Ministeries van SZW en OCW actief in dit team. Het team komt eenmaal per maand bijeen om onder andere de stand van zaken rondom de sectorplannen te bespreken. Voortgang, knelpunten en hiaten worden onder de loep genomen. De blog is geheel voor rekening van Seger Pijnenburg en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van het Actieteam Crisisbestrijding weer.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws