Menu
Boete op breder ontwikkelen slecht voor de leercultuur

Werknemers die scholing willen volgen voor een andere functie komen als het aan het kabinet ligt van een koude kermis thuis. De kosten kunnen namelijk in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, die werknemers bij ontslag mee naar huis krijgen. Volgens de VCP draagt dat niet bij aan de positieve leercultuur waar het kabinet zich sterk voor zegt te maken. De VCP vraagt hier aandacht voor naar aanleiding van de regelgeving die gepubliceerd is. Tot uiterlijk maandag kan hier op gereageerd worden.

Slecht voor de arbeidsverhouding
De VCP verzet zich ten principale tegen verrekening met de transitievergoeding als werknemers zich breder scholen. “Werknemers worden zo feitelijk gestraft als zij zich breder scholen dan de huidige functie of een andere functie ambiëren. Dat terwijl het kabinet in het kader van leven lang ontwikkelen de leercultuur zegt te willen bevorderen. Dit voorstel is slecht voor de leercultuur”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Formeel moet een werknemer instemmen met verrekening, maar volgens Van Holstein zal een werknemer niet snel nee zeggen omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. En als dat wel gebeurt kan de arbeidsverhouding onder druk komen te staan.

Werknemer dubbel gestraft
De VCP vindt dat afspraken over scholing die arbeidsvoorwaardelijk uit de loonruimte worden gemaakt, zoals de leerrekening, niet mag worden verrekend met de transitievergoeding. “Een werknemer betaalt in dat geval dubbel aan de scholing. Enerzijds vanuit de loonruimte en anderzijds door verrekening met de transitievergoeding. Feitelijk betaalt een werknemer zo mee aan de eigen ontslagvergoeding. Dit is onacceptabel”, zegt Nic van Holstein.

Misbruik ligt op de loer
In de praktijk kunnen taken en functies op papier verschillen van de werkzaamheden. De VCP ziet als risico dat dit wordt gebruikt om scholingskosten te verrekenen. Zelfs als de scholing voor een deel betrekking heeft op de huidige functie mogen de kosten worden verrekend. “De scholingsverplichting van de werkgever die uit de wet voortvloeit kan hiermee worden omzeild. De rekening kan bijna volledig bij de werknemer worden neergelegd”, zegt Van Holstein. Verder vreest de VCP dat werkgevers de nieuwe regeling kunnen aangrijpen om bij ontslag, goedkoop van een werknemer af te komen. Door bijvoorbeeld in aanloop naar een reorganisatie interne scholing aan te bieden, kunnen de kosten van de transitievergoeding worden beperkt.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws