Menu
Bonden schorten centraal overleg op

Vrijdag 21 april 2017 hebben werkgevers opnieuw geweigerd om de afspraken na te komen die zekerheid bieden voor mensen die zonder werk zitten. Daarom schorten de vakbonden FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op.

Nic van Holstein (voorzitter VCP):
‘Het is nu aan werkgevers om aan afspraken uitvoering te geven. Ze kunnen nu niet op de rem gaan trappen. Nederland staat voor een keuze. Gaan we door met de race naar beneden, waarin mensen tegen elkaar worden uitgespeeld en er steeds harder wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden? Of bouwen we verder aan een sociaal en rechtvaardig Nederland? Wij kiezen voor dat laatste.’

Han Busker (voorzitter FNV):
‘Nu doen ze het weer. Eerst doorgaan met alle risico’s afschuiven naar de werkenden en onzeker werk tot norm maken. Daarna, twee weken geleden kwam de aanval op de ontslagbescherming. En nu de afspraken over de ww uit het sociaal akkoord op de lange baan schuiven. Dit is pure onwil. Dit is koersen op onzekerheid. Wat zijn afspraken met werkgevers dan nog waard? Wij roepen onze leden op om 1 mei, de Dag van de Echte Banen naar onze actiebijeenkomst in Amsterdam te komen.’

Maurice Limmen (voorzitter CNV):
‘Werkgevers zijn bezig met de sloop van de polder. Wij hebben met werkgevers de harde afspraak dat we de ww repareren. Daarmee kunnen we nu eindelijk concreet aan de slag. Nu steken werkgevers een stok in het wiel. Zo werkt het niet. Afspraak is afspraak. Werknemers verdienen deze zekerheid. Doorpolderen in Den Haag over al die andere urgente problemen op de arbeidsmarkt heeft zo helaas geen enkele zin.’

Bouwen aan een zekere toekomst
Steeds meer mensen maken zich grote zorgen over de toekomst. Dat is de reden dat werkgevers, het kabinet en de vakbonden vier jaar geleden in een sociaal akkoord hebben afgesproken om de doorgeslagen flex terug te dringen en zo weer aan een zekere toekomst te bouwen. Dat is ook hard nodig. De vakbonden vinden het nu de hoogste tijd om verder te werken aan meer zekerheid, zodat ook volgende generaties echte banen hebben en kunnen terugvallen op uitkeringen bij ziekte, ouderdom of werkloosheid.

Wat gaan de vakbonden nu doen?
Met werkgevers die zich zo onbetrouwbaar tonen en koersen op meer in plaats van minder onzekerheid heeft praten geen zin, laat staan afspraken maken. Het vertrouwen is geschonden. De overleggen met werkgevers over pensioenen, loondoorbetaling bij ziekte, toekomst arbeidsmarkt liggen voorlopig stil. De vakbonden gaat nu overleggen met de leden over vervolgstappen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws