Menu
Brede aanpak nodig voor diversiteit in de top

In de top van het bedrijfsleven komt van diversiteit veel te weinig terecht: het aantal vrouwen en mensen met een niet westerse achtergrond in de top blijft sterk achter. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met stevige maatregelen, waaronder de verplichting om meer vrouwen op topfuncties aan te stellen. De VCP is het eens met een brede aanpak. “Een inclusieve arbeidsmarkt bereik je niet door slechts (streef)cijfers te benoemen en eenzijdig te focussen op aantallen. Alle professionals moeten tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn en daar is een brede aanpak voor nodig”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Diversiteit betaalt zich uit
Volgens de VCP gaat veel talent verloren doordat vrouwen niet doorstromen naar de top. “Dat is zonde, want bedrijven en organisaties benutten daardoor niet de kwaliteiten die ze in huis hebben”, zegt Heemskerk. “Diversiteit is goed voor de werknemer én organisatie: het kan leiden tot betere besluitvorming bekeken vanuit diverse invalshoeken, meer productiviteit, betere resultaten en meer tevredenheid over en gedragenheid onder medewerkers voor het bedrijfsbeleid en betere werksfeer in de organisatie. Maar daar is wel een inclusieve organisatiecultuur voor nodig: ruimte voor diversiteit, waardering voor verschil en ontwikkeling van talent staan daarbij voorop.”

Quotum
De SER pleit onder meer voor een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ van 30 procent vrouwen voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven die nog onder dat percentage zitten, mogen bij een vrijkomende plaats alleen een vrouw benoemen. Anders wordt de benoeming nietig verklaard, wat betekent dat ze met een lege stoel blijven zitten. In andere landen is dit een effectieve aanpak gebleken. Daarnaast wordt een brede groep van ongeveer 5000 bedrijven verplicht een streefcijfer op te stellen voor raden van bestuur, raden van commissarissen en de subtop en hierover te rapporteren, zo staat in het SER-advies Diversiteit in de top: ‘De Vrijblijvendheid voorbij’ dat vandaag is gepubliceerd. Om culturele diversiteit te bevorderen adviseert de SER om veel actiever in te zetten op het stimuleren van samenwerking, het verbeteren van het inzicht in culturele diversiteit, het vergroten van de zichtbaarheid van het culturele talent en het verbeteren van de transparantie.

Urgentie
De noodzaak tot maatregelen om de diversiteit in de top te verhogen is groot. In 2018 was 12,4% vrouw in de raad van bestuur, voor de raad van commissarissen was dit 18,4%. Bij culturele diversiteit zijn deze percentages nog een stuk lager. De SER heeft een handzaam stappenplan ontwikkeld dat moet helpen om de diversiteit te bevorderen. Bedrijven en organisaties zijn daarbij allereerst zelf aan zet. De SER roept bedrijven op om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Bedrijven kunnen tal van maatregelen nemen om de diversiteit in de organisatie te vergroten. Ook vakorganisaties en OR-en kunnen gebruik maken van dit stappenplan. Bedrijven worden bijvoorbeeld ook opgeroepen hun vacatures breder uit te zetten, bijvoorbeeld via de Alliantie Culturele diversiteit aan de top.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws