Menu
Breed verzet tegen afschaffen scholingsaftrek

Het verzet tegen de scholingsaftrek wordt steeds breder. De sociale partners willen dat de bezuiniging van tafel gaat, en ook in de Tweede Kamer klinken bezwaren. In september riep de VCP politieke partijen al op om “meer te investeren in professionals en de scholingsaftrek te behouden. De scholingsaftrek zou wat de VCP betreft juist verbreed moeten worden naar ontwikkeling én scholing.”

Scholing en mobiliteit in gedrang
In de Kamer is deze week gesproken over het voornemen van het kabinet om de fiscale regeling scholingsaftrek in 2018 af te schaffen en te vervangen door scholingsvouchers. Een maatregel die gepaard gaat met een bezuiniging van 50% van het budgettaire beslag. De Stichting van de Arbeid heeft in een brief (.pdf) een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om te bevorderen dat de voorgenomen bezuiniging wordt teruggedraaid. Voor de sociale partners is een dergelijke bezuiniging niet te rijmen met de intenties van het kabinet ten aanzien van het bevorderen van scholing en mobiliteit.

Internationale positie
Daarnaast ondersteunt de VCP een oproep van een gevarieerde gelegenheidscoalitie aan de Tweede kamer om niet te bezuinigen op de scholing van werkenden. Het afschaffen van de scholingsaftrek is een verkeerd signaal in een tijd waarin het voor werknemers steeds relevanter wordt om zich te blijven ontwikkelen. De scholingsaftrek moet blijven bestaan als Nederland internationaal voorop wil blijven lopen als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws