Menu

Uit het rapport ‘State of the World’s Fathers’ blijkt dat Nederland ver achterloopt met het aanbieden van vaderschapsverlof. De VCP vindt dat niet meer dan deze tijd en pleit daarom voor uitbreiding van het vaderschapsverlof tot bijvoorbeeld tien dagen. Om de gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen op te pakken, is het noodzakelijk vaders meer tijd te geven na de geboorte van het kind.

Voor vaders kan het lastig zijn om afspraken te maken met hun werkgever voor extra verlof rondom de geboorte van het kind. Daarom is het volgens de VCP verstandig om alle werkende vaders een minimum aantal vaderschapsverlof dagen te geven. Hiermee kan bij tweeverdieners een betere afstemming worden gemaakt tussen arbeid en zorg. Bovendien is uitbreiding van het vaderschapsverlof goed voor de vader en voor de ontwikkeling van het kind. Deze kinderen doen het vaak beter in het onderwijs, zijn gezonder en komen minder vaak in de problemen, o.a. in de criminaliteit.

Op dit moment hebben vaders recht op twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof rondom de geboorte van hun kind. Ook kunnen vaders ouderschapsverlof opnemen. Nederland doet het hiermee slechter dan veel andere Europese landen. Alleen in Ierland, Servië en Albanië zijn vaders slechter af.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws