Menu

Op 17 september jl. heeft het Instituut Asbestslachtoffers aan minister Asscher een brief (pdf.) gestuurd met hierin het verzoek de tegemoetkoming te verhogen en uit te breiden naar een bepaalde groep nabestaanden. De VCP hoopt voor deze slachtoffers dat de minister spoedig een positieve reactie zal geven op de twee verzoeken.

In deze brief pleit het IAS allereerst voor een verhoging van de tegemoetkoming naar 30.000 euro voor mensen die in aanmerking komen voor een TAS-regeling (Tegemoetkoming voor Arbeidgerelateerde slachtoffers) of voor een TNS-regeling (Tegemoetkoming voor Niet arbeidgerelateerde Slachtoffers). Dit omdat zij als van gevolg van blootstelling aan asbest de vreselijke ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen.
De reden waarom hiervoor wordt gepleit, is omdat er vaak geen volledige schadevergoeding kan worden verhaald door slachtoffers, wegens onvoldoende bewijslast of verjaring. Het IAS is van mening dat het verschil tussen een tegemoetkoming (nu 19.201 euro) en een schadevergoeding (tenminste 62.000 euro) te groot is. Dit wordt voor de slachtoffers als schrijnend ervaren.

Daarnaast is door het IAS geconcludeerd dat de genoemde regelingen dienen te worden uitgebreid naar een bepaalde groep nabestaanden, dit gelet op het bijzondere karakter van de ziekte en het snelle verloop. Nu dient een aanvraag voor een tegemoetkoming van het IAS te worden gedaan bij leven van het slachtoffer en dit is vaak niet mogelijk voor nabestaanden omdat mensen na openbaring van de ziekte vaak snel overlijden. Hierom het tweede verzoek in de brief aan de minister om nabestaanden tot drie maanden na het overlijden van het slachtoffer de mogelijkheid te geven een aanvraag voor een tegemoetkoming bij het IAS te kunnen indienen.

IAS is een gezamenlijk initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties, zie voor meer informatie www.IAS.nl.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven