Menu

Culemborg, 6 juni 2011

Brief drie vakcentrales over uitvoeringsinstructie UWV

Op 26 mei jl. heeft minister Kamp de concept Uitvoeringsinstructie UWV bekend gemaakt. FNV, CNV en MHP vinden dit een uitholling van het ontslagrecht en hebben de Tweede Kamer en de minister dat in een brief laten weten.

De concept uitvoeringsinstructie maakt het mogelijk om een ontslagvergunning te verlenen 1) bij uitbesteding van werkzaamheden aan zelfstandigen zonder personeel en 2) bij ontslag van vaste werknemers met behoud of uitbreiding van het aantal flexibele werknemers.

De MHP is van mening dat deze concept uitvoeringsinstructie een aantasting van de arbeids- en sociale zekerheidsrechten van werknemers betekent. De minister wil het namelijk mogelijk maken om, als dit voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is, vaste werknemers te ontslaan en die in te ruilen voor flexkrachten, terwijl er géén sprake is van een verval van arbeidsplaatsen. Een criterium, dat momenteel nog wel vereist is om een ontslagvergunning te kunnen krijgen. De werknemer wordt in dit geval voor een onmogelijke keus gesteld: of het accepteren van flexwerk met slechtere arbeidsvoorwaarden of weigeren en ontslagen worden (middels de ontslagvergunning, die door het UWV zal worden verleend). Bovendien betekent het weigeren van flexwerk dat de werknemer zijn recht op een uitkering verliest, omdat hij verwijtbaar werkloos is.

Op 9 juni a.s. zal er een Algemeen Overleg plaatsvinden in de Tweede Kamer waarin de concept uitvoeringsinstructie UWV zal worden behandeld. Met het oog op dit overleg hebben de drie vakcentrales gisteren een brief naar de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij hun zorgen over bovenstaande uitholling van het ontslagrecht uiten. U kunt de brief hier downloaden.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws