Menu

Culemborg, 27 oktober 2009

Brief FNV/CNV/MHP aan Tweede Kamer over AOW

Met het oog op het eerste Kamerdebat over de AOW hebben de drie vakcentrales een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de AOW-plannen van het kabinet. In de brief maken de vakcentrales nog eens duidelijk dat het kabinetsbesluit ingewikkeld en onrechtvaardig kan uitpakken.

Zo pakt de keuze om in twee grote stappen op een hogere AOW-leeftijd uit te komen onevenredig uit en zet verschillende generaties tegen elkaar op. De definiëring van zware beroepen is een onmogelijke opgave. Dat geldt ook voor het aantonen van 30 jaar arbeidsverleden. Zelfstandigen worden helemaal benadeeld, omdat zij hun arbeidsverleden haast nooit kunnen aantonen en dan nooit met 65 jaar kunnen stoppen (in dat geval moet 42 jaar arbeidsverleden worden aangetoond).

Tevens wordt nogmaals een oproep gedaan om het eigen voorstel van de drie vakcentrales in de discussie te betrekken. Daarin wordt gepleit voor een modernisering van de AOW, door mensen zelf te laten kiezen de AOW-uitkering te laten ingaan tussen 65 en 70 jaar.

Klik hier voor de brief.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws