Menu

Culemborg, 6 juni 2011

Brief kindregelingen: kabinet desinvesteert in toekomst

Na de aangekondigde bezuinigingen op de studiefinanciering, zet het kabinet nu het mes in allerlei kindregelingen met een bezuiniging van € 1,5 miljard. Daarmee desinvesteert dit kabinet in de toekomst van de Nederlandse economie. Vooral de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zullen leiden tot een lagere arbeidsparticipatie, terwijl de arbeidsmarkttekorten aan het oplopen zijn met het oog op de vergrijzing. “Op deze manier is het kabinet met een kortzichtig beleid bezig, waarvan de negatieve gevolgen op langere termijn pas zichtbaar worden”, aldus MHP-beleidsmedewerker Hanneke de Geus.

Het bezuinigen in de kindregelingen zal forse
inkomensgevolgen hebben voor ouders, zeker als zij worden getroffen door
meerdere maatregelen tegelijk.

Bovendien wordt volgens de MHP met de kinderopvangtoeslag
een principiële grens overschreden. In 2013 wordt voor hogere inkomens de
toeslag geheel afgebouwd, terwijl nu nog een derde deel wordt gefinancierd voor
het eerste kind. Dit deel staat voor de werkgeversbijdrage, die losstaat van
het inkomen. “Nu heeft de overheid opnieuw een bezuinigingsknop in handen om
aan te draaien”, aldus De Geus.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven