Menu
Brief VCP in aanloop naar uitgesteld pensioenoverleg Tweede Kamer

Komende donderdag is er na alle waarschijnlijkheid in de Tweede Kamer na een flinke vertraging een Algemeen Overleg pensioenen. Het overleg stond oorspronkelijk gepland voor 10 december 2020. In de aanloop naar die datum heeft de VCP een brief naar de Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor diverse pensioenonderwerpen.

Nieuwe pensioenwet

De VCP heeft vandaag een nieuwe aangepaste brief naar de Kamer gezonden. Diverse onderwerpen zijn inmiddels achterhaald en komen daarom in de nieuwe brief niet terug. Bovendien komt de Wet Toekomst Pensioenen eraan. De VCP zal later afzonderlijk reageren op onderwerpen die met die wet samenhangen.

Aandachtspunten

In de brief naar het AO van 24 maart vraag de VCP onder meer aandacht voor het volgende:

  • Geef het zogeheten Pensioenlabel dat door VCP YP eerder is geïntroduceerd een wettelijke grondslag, zodat pensioendeelnemers in een oogopslag kunnen zien hoe goed hun pensioen is geregeld. Het pensioenlabel draagt ook bij aan meer bewustwording onder mensen die helemaal geen pensioenregeling hebben.

  • Wees terughoudend met meer keuzemogelijkheden in het huidige en nieuwe pensioenstelsel, zoals de mogelijkheid om voortijdig een deel van je pensioen in de vorm van een bedrag ineens naar voren te halen. Vaak lijken ze aantrekkelijk maar pakken ze toch nadelig uit.

  • Pas de AOW-systematiek zo aan dat bij een dalende levensverwachting ook de AOW-leeftijd omlaag gaat.

  • Het bestaan van steeds meer leefvormen in de samenleving leidt soms tot problemen in de uitvoering van de AOW. Voordat een eventuele aanpassing aan de orde is, moet er goed zicht zijn op ongewenste (inkomens)effecten. Nader onderzoek daarnaar is nodig.

  • De ANW (Algemene Nabestaandenwet, eerste pijler) is en blijft een belangrijke volksverzekering, ook in het nieuwe pensioenstelsel. Het is een primaire verantwoordelijkheid van de overheid om deze basis te blijven bieden.

  • Een adequate pensioenregeling voor alle inkomens maakt voor VCP onverbrekelijk onderdeel uit van het pensioenstelsel.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws