Menu

Van 3 tot en met 7 november 2014 vindt de ‘Check je werkstress-week’ plaats. De SZW-campagne heeft als doel om mensen meer bewust te maken van werkstress, het taboe op werkstress te doorbreken en te zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het goed dat er aandacht is voor het meest prioritaire arbeidsrisico anno 2014 en roept werkgevers en werknemer op deze week stil te staan bij de werkdruk op de werkvloer.

Om een concrete bijdrage te leveren heeft TNO in samenwerking met sociale partners, waaronder de VCP, de Werkdruk Wegwijzer ontwikkeld op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk. Download hier de Werkdruk Wegwijzer (pfd.). Daarnaast is er in mei ook een handreiking ontwikkeld door de sociale partners van de Stichting van de Arbeid. Deze handreiking werkt ondersteunend voor arbocatalogi-opstellers om werkdruk in de arbocatalogi op te nemen. Zie hiervoor www.arbocataloguspsa.nl.

SZW heeft daarnaast ten behoeve van de campagne een grootschalige enquête gehouden onder leidinggevenden en medewerkers. Hieruit blijkt dat 3/5e van de medewerkers spanningen op het werk ervaren. Circa een vijfde van alle medewerkers is ziek geworden of uitgevallen als gevolg van spanningen op het werk. Twee miljard bedragen de verzuimkosten als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting en dan zijn de kosten van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld. Een goede aanpak en het voorkomen van overbelasting zijn dus van essentieel belang voor werknemers én werkgevers.
De meest genoemde oorzaak van deze spanningen is een te hoge werkdruk. Andere veel genoemde vormen van psychosociale arbeidsbelasting door zowel medewerkers als leidinggevende zijn: zorgen over het behoud van hun baan, cognitief belastend werk en conflicten op het werk. Spanningen worden vaker in grote bedrijven ervaren en daar is werkstress vaker een onderdeel van de bedrijfscultuur. Daarentegen doen grote bedrijven meer tegen werkstress dan kleine bedrijven. Leidinggevenden zeggen echter wel meer tegen werkstress te doen dan aangegeven wordt door de medewerkers. Zie hier de link naar het onderzoek.

De Nationale Beeldbank/Simone van den Berg

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws