Menu

Volgens de VCP zijn cao’s een belangrijke hoeksteen van stabiele arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Anno 2015 stagneert het aantal afgesloten cao’s met name omdat onder het motto van ‘moderniseringen’ vaak verslechteringen schuilgaan.

Met het oog op het Rondetafelgesprek over de toekomst van cao’s op 27 mei in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VCP aandacht gevraagd voor dit waardevolle instrument en de ontwikkelingen. Volgens de VCP mag het belang van cao’s niet worden onderschat en moet er bij cao’s, daar waar het mogelijk is, zoveel mogelijk worden ingezet op maatwerk.

Voor de VCP is het van belang dat overleg breder wordt benaderd dan alleen arbeidsvoorwaarden. Ook de bevordering van werkinhoud en de ontwikkeling van bedrijf of organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. In het kader van goede arbeidsverhoudingen speelt ook mee dat juist de overheid een voorbeeldfunctie heeft, die moet worden waargemaakt. U vindt hier (.pdf) de hele inzet van de VCP.

De Nationale Beeldbank / Hugo Vermonde

Laatste nieuws

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Prioriteiten voor de begroting SZW

29 november 2022

Prioriteiten voor de begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven