Menu
Catelijne Muller opent eerste ‘Responsible AI-conferentie’

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappij, werk en ethiek? Om die vraag draait het op een conferentie van ALLAI, de alliantie voor kunstmatige intelligentie, op 7 oktober in Amsterdam. VCP-adviseur internationale aangelegenheden Catelijne Muller opent de bijeenkomst, in haar hoedanigheid van voorzitter van ALLAI. Op de conferentie gaan de sociale partners, bedrijfsleven, de academische wereld, burgers, beleidsmakers en NGO’s met elkaar het gesprek aan.

Verantwoord
Doel van de conferentie is om de samenleving zo breed mogelijk te betrekken bij verantwoorde kunstmatige intelligentie. “Kunstmatige intelligentie biedt eindeloze kansen waar we als maatschappij voordeel van kunnen hebben, maar er kleven ook risico’s aan. Alleen als we de risico’s en uitdagingen goed aanpakken, kunnen we de kansen ten volle benutten”, zegt Muller, die voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (de “Europese SER”) een baanbrekend advies opstelde over verantwoorde kunstmatige intelligentie, kortweg AI.

Impact op ons werk
Kunstmatige intelligentie heeft impact op de manier waarop we ons werk doen. Een groot deel van de beroepsbevolking krijgt ermee te maken, ook professionals. Daarom heeft de VCP dit thema opgepakt. De VCP vindt dat professionals zich blijvend moeten kunnen ontwikkelen en wil aandacht voor de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de verdeling van werk en inkomen. Tijdens het VCP-symposium in 2016 bleek hoezeer het onderwerp leeft: kunstmatige intelligentie biedt volop kansen maar brengt ook onzekerheden met zich mee.

Veiligheid
Risico’s met AI zitten onder in meer in veiligheid en monitoring, sociaal-economische aspecten, ethiek en privacy, zegt Muller. Behalve Catelijne Muller biedt de conferentie het podium aan onder anderen Virginia Dignum (Professor aan Umea Universiteit, Zweden), Kathalijne Buitenweg (Voorzitter Tweede Kamer commissie Digitale toekomst) en Robert Went (econoom, WRR).

Ook u kunt bij de conferentie aanwezig zijn. Voor meer informatie over het programma, sprekers en toegangsbewijzen, klik hier.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws