Menu
CBM zoekt input voor klankbordgroepen

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER is op zoek naar mensen die zitting willen nemen in klankbordpanels. De CBM wil deze panels gebruiken om mee te denken over onderwerpen die de commissie zou kunnen oppakken en de concrete uitwerking, zoals het maken van nieuwe handreikingen voor ondernemingsraden. De VCP roept u op om u op te geven voor deze panels.

Pool van deelnemers
Het idee is dat de CBM een pool samenstelt van mensen die mee willen doen. Uit die pool zullen dan klankbordgroepen worden samengesteld. De CBM wil de samenstelling van de klankborden afstemmen op de gewenste input. In de pool zullen diverse gremia vertegenwoordigd zijn, zoals de sociale partners, individuele OR-leden, leden van raden van commissarissen, raden van toezicht en wetenschappers.

Efficiënt
Deelname aan de pool gebeurt op vrijwillige basis, voor een periode van drie jaar. Het werk zal niet veel tijd in beslag nemen, het meeste kan schriftelijk of achter de computer. In een enkel geval zullen bijeenkomsten worden georganiseerd. Meer informatie over de klankbordgroepen en over aanmelden vindt u hier.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws