Menu

16-09-2008

Vakcentrale MHP over Miljoenennota

“Centrum-links kabinet houdt middengroepen voor de gek”

MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg verwijst naar de standaard koopkrachtplaatjes in de Miljoenennota. “De middengroepen profiteren dit jaar in het geheel niet en gaan ook in 2009 niet profiteren van het zoet, als de verlaging van de WW-premie niet doorgaat. Bovendien veegt het centrum-linkse kabinet Balkenende onder het tapijt dat het zuur van lastenverzwaringen in 2008 doorwerkt in 2009. Lastenverzwaringen die vooral de middengroepen hard treffen.”

De Miljoenennota lijkt wel een ‘werkgeversbegroting’. Het kabinet Balkenende deelt bakken met geld uit aan werkgevers om ze te ‘stimuleren’ werk te maken van arbeidsparticipatie, maar zonder enige conditionering. Een blanco cheque dus voor werkgeversbaas Wientjes van VNO-NCW. Waarom dan wel voorwaarden stellen aan werknemers ? Zoals onder meer het opdringen van loonmatiging om nota bene hun eigen geld uit de WW-fondsen terug te krijgen.

Het kabinet mag zich afvragen of ze op een vertrouwenwekkende wijze heeft gehandeld in de afgelopen maanden. Dat VNO-NCW en FNV met ‘geheime’ afspraken over maximering van de ontslagvergoeding de suggestie wekken dat daarmee andere ingrepen van de baan zouden zijn. “Je moet maar durven !”, zegt de MHP-voorzitter hierover.

Het ware evenwichtig bestuur geweest als met de analyse en aanbevelingen van de commissie Bakker een begin van een samenhangende en open visie op arbeidsparticipatie en een flexibele arbeidsmarkt was ontwikkeld.

De MHP wil graag ‘Samen werken samen leven’ aan een toekomstbestendige BV Nederland. Daarbij gaat het zowel om welvaart als welzijn: ruimte creëren voor slimme combinaties tussen werk en privé is daarbij van groot belang. De MHP loopt er niet voor weg om haar verantwoordelijkheid te nemen voor een rechtvaardige inkomensverdeling en modernisering van de arbeidsmarkt. Nuchter, oplossingsgericht, maar wel zoals de premier beweert in de Rijksbegroting 2009:
“Het kabinet hecht aan een goede samenwerking met de Staten-Generaal en met alle Nederlanders, samen kunnen we Nederland op koers houden. Als we er samen in slagen de goede positie van ons land uit te bouwen, kan Nederland zelfbewust de toekomst tegemoet treden…”.

“Uiteindelijk gaat het om onderling vertrouwen. Alleen dan kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan een duurzame kenniseconomie”, aldus Steenborg.

Klik hier voor volledig commentaar.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws