Menu
CMHF: Kabinet, geef goede voorbeeld en breek overheidscao’s open

Ambtenarencentrale CMHF, aangesloten bij de VCP, roept het kabinet op om het goede voorbeeld te geven en overheidscao’s open te breken.

Koopkracht
Het kabinet riep bij monde van de ministers Kaag (Financiën) en Van Gennip (SZW) de werkgevers eerder deze week op de lonen – fors – te verhogen om zodoende de sterk teruglopende koopkracht te repareren. De CMHF is het met de oproep van de ministers eens, zeker nu het kabinet niet voornemens is om de inflatie door middel van het verlagen van de belastingdruk te bestrijden.

Inflatie
De grootste werkgever in Nederland is de Staat der Nederlanden oftewel datzelfde kabinet. Daar waar de staat partij is, heeft zij langdurige cao’s afgesloten in de sectoren Rijk, Politie, Defensie (Rechterlijke Macht volgt nog als kleine sector). De daarin afgesproken loonstijgingen zijn ver onder (geprognotiseerd) inflatieniveau, zeker volgend jaar.

Hogere loonstijgingen
Niets weerhoudt het kabinet dan ook om zelf het goede voorbeeld te geven en de reeds door haar afgesloten cao’s open te breken en te voorzien in van hogere loonstijgingen voor 2023 om zo de inflatie voor hun werknemers te verzachten. Daarnaast is het dan meer dan eveneens redelijk om extra geld ter beschikking te stellen voor de cao’s waarbij het kabinet niet formeel zelf partij is, zoals in onderwijs en zorg, zodat daar ook extra loonruimte beschikbaar komt.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven