Menu

Uitzendbureaus, werkgevers en verzekeraars dwingen arbeidsmigranten tot het betalen van veel te hoge premies voor hun zorgverzekering. Een deel van die woekerpremie vloeit via een constructie weer terug in de zak van de werkgever. Met deze truc besparen werkgevers miljoenen op de lonen van buitenlandse werknemers. De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP roepen in een gezamenlijke brief minister Asscher van SZW op om snel een einde te maken aan deze praktijken.

Eerder werden soortgelijke trucs ook uitgehaald met verplichte huisvestingskosten en verplichte kosten voor woon-werkverkeer die op het loon van arbeidsmigranten werden ingehouden. De drie vakcentrales roepen de minister daarom op deze zogenoemde payback-constructies helemaal te verbieden. ‘’Een werknemer heeft recht op zijn loon’’, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein. “Er moet een einde komen aan deze woekerpraktijken.”

“Het is een pure vorm van uitbuiting”, stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. “Bovendien zorgt het voor verdringing op de arbeidsmarkt. Zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers zijn de klos door dit soort praktijken.”

Via de zogenoemde payback-systematiek worden arbeidsmigranten gedwongen een deel van hun loon terug te betalen aan hun werkgever, doordat ze verplicht een te dure zorgverzekering moeten afsluiten. Een deel van die te hoge premie stort de zorgverzekeraar vervolgens weer terug aan de werkgever.

“Van buitenlandse werknemers wordt zonder dat zij het door hebben onrechtmatig geld afgepakt”, stelt FNV-bestuurder Gijs van Dijk. “En daarnaast zorgt het voor valse concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat moet stoppen.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws