Menu
Coalitieakkoord: besteedbaar inkomen

De VCP gaat de komende tijd dieper in op het coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke onderdelen behandelen die voor ons en de VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat het om besteedbaar inkomen.

Positie VCP

De VCP maakt zich al jaren sterk voor verbetering van de positie van de middeninkomens. Veel bezuinigingen en lastenverzwaringen kwamen op hun schouders terecht. Ook is de VCP voor verhoging van het minimumloon, waarbij het van belang is dat dit bij cao’s ook doorwerkt in het verdere loongebouw. Daarnaast is het voor de VCP van groot belang dat toeslagen vereenvoudigd worden, waarin nu grote hoeveelheden geld worden rondgepompt en sprake is van een onnodig hoge belastingdruk.

Inkomen

De nieuwe coalitie heeft een lastenverlichting aangekondigd van €3 miljard, met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen. Daarnaast voorziet het akkoord in een stapsgewijze verhoging van het minimumloon met 7,5%. Die verhoging wordt met uitzondering van de AOW gekoppeld aan de uitkeringen om mensen meer zekerheid te geven over hun bestaan. Het kabinet komt ouderen tegemoet via een hogere ouderenkorting.

Standpunt VCP

Lastenverlichting op zich klinkt positief, maar het coalitieakkoord is in de uitwerking vaag. De formulering rond het minimumloon is concreet, de rest niet. De VCP heeft verhoging van het minimumloon steeds ondersteund, maar wel met koppeling en dit zou daarnaast met belastingverlaging en omvorming van toeslagenstelsel moeten gebeuren. Middeninkomens moeten niet de dupe worden. De coalitie spreekt van eerste stappen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en de toeslagen af te schaffen, maar mist elke concreetheid in hoe en wat. Dit baart de VCP zorgen, omdat middeninkomens forse lastenverlichting nodig hebben, maar zonder concreet plan kan het zo maar gebeuren dat deze groepen over vier jaar nog niets hebben.

Kinderopvang

De coalitie wil de vergoeding voor de kinderopvang verhogen voor werkende ouders, zodat ze werk en zorg makkelijker kunnen combineren. De toeslag wordt daarnaast direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage. Op termijn is de ambitie om de toeslagen af te schaffen.

Standpunt VCP

Voor werkende ouders zou dit een grote vooruitgang kunnen betekenen. Zij zullen zij nog maar beperkt te maken krijgen met toeslagen waardoor de complexiteit van het huidige stelsel afneemt en het stelsel een stuk minder complex wordt. Wanneer de toeslag direct wordt uitgekeerd aan de kinderopvanginstelling worden ouders ook niet meer geconfronteerd met hoge terugvorderingen. Het onlangs uitgebrachte SER-advies adviseerde onder meer de arbeidseis voor 22 uur los te laten voor niet werkende ouders om kinderopvang toegankelijk te maken voor kinderen waarvan niet beide ouders werken. Daar voorziet het regeerakkoord niet in. De VCP is echter wel bezorgd dat het maximum uurtarief niet genoeg aangepast wordt, waardoor ouders nog veel extra kosten erbovenop blijven houden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws