Menu
Arbeidsmarkt

De VCP gaat de komende tijd dieper in op het coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke onderdelen behandelen die voor ons en de VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat het om professionele ruimte. De VCP vindt het positief dat op verschillende plaatsen in het coalitieakkoord het belang van de professional wordt benadrukt.

Positie VCP

De VCP vraagt met grote regelmaat aandacht voor de positie en de waarde van professionals. Hun werk draait om vakmanschap, kennis van zaken en de wens zich blijvend te kunnen ontwikkelen. De VCP vindt het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om hun werk goed te doen, en niet beperkt worden door allerlei regels en werkdruk. Professionele ruimte zorgt voor groei en voor meer werkplezier. In het MLT-advies dat de sociale partners dit jaar uitbrachten, wordt het belang van professionele ruimte meerdere malen benadrukt.

Wat staat er in het coalitieakkoord over de professional?

Relatie burger-overheid
In het coalitieakkoord komt de positie van de professional op verschillende plekken aan bod, zoals in de passage over de relatie tussen overheid en burger. Het mag niet zo zijn dat mensen die onbedoeld een fout maken direct als fraudeur worden bestempeld, stelt het akkoord. In de uitvoering moeten professionals daarom meer ruimte krijgen voor ‘beslisruimte’ en moet het mogelijk zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn.

Klimaat
De nieuwe coalitie trekt de komende jaren tientallen miljarden uit om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het beschikken over voldoende vakmensen wordt daarbij een randvoorwaarde genoemd. Het nieuwe kabinet wil samen met onderwijsinstellingen, overheden, en sociale partners aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om of bij te scholen.

Onderwijs, zorg
Ook in diverse andere onderdelen van het coalitieakkoord wordt het belang van de professional onderstreept, waaronder het onderwijs. De partijen willen investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders, professionele ontwikkeling bevorderen en van (bij)scholing prioriteit maken. Ook in het hoofdstuk over passende zorg (op de juiste plek) wordt de rol van de professional genoemd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws