Menu

In het kader van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen hebben op 12 september jl. de StvdA en de Pensioenfederatie de Code Pensioenfondsen schriftelijk aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van SZW. ’‘Met deze Code tonen de sector en de sociale partners aan dat zij hun primaire verantwoordelijkheid voor pensioenen uiterst serieus nemen’’, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De Code komt in de plaats van de principes voor goed pensioenfondsbestuur uit 2005, die inmiddels aan een herziening toe waren.

De Code gaat over het besturen van een pensioenfonds, het intern toezicht daarop en over het afleggen van verantwoording over wat het pensioenfonds doet. Met de code wordt het functioneren van het pensioenfondsbestuur transparanter gemaakt en kan de kwaliteit worden verbeterd. In de Code zal de nadruk worden gelegd op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven