Menu
Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Vanmiddag heeft de Commissie SZW van de Tweede Kamer een commissiedebat over diverse pensioengerelateerde onderwerpen. Aanleiding voor de VCP om afgelopen maandag via een brief nogmaals een aantal aandachtspunten naar voren te brengen bij de diverse Kamerleden van de Commissie Sociale Zaken.

Aandacht voor uittreden en doorwerken
In de brief vraagt de VCP onder andere aandacht voor een aantal maatregelen op het gebied van uittreden en doorwerken. Tevens doet de VCP wederom een pleidooi voor een wettelijke werkgeversverplichting om het Pensioenlabel te gaan invoeren voor alle werknemers, om meer pensioenbewustzijn te creëren.

Wet Toekomst Pensioenen door de Eerste Kamer
Recent is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat gelden per 1 juli aanstaande. In de brief geeft de VCP aan dat het nu zaak is dat ook de andere afspraken die zijn gemaakt in het Pensioenakkoord in 2019, nu snel worden gerealiseerd. Concreet gaat het over het wettelijk mogelijk maken van automatische deelname met uitstapmogelijkheid (opt-out) voor de zelfstandigen binnen de tweede pijler (aanvullend pensioen) en de verdere uitwerking en concretisering van de actiepunten uit het zogeheten aanvalsplan witte vlek om ervoor te zorgen dat meer werknemers aanvullend pensioen gaan opbouwen. Maar ook een structurele regeling volgend op de bestaande RVU-regeling voor mensen om eerder te kunnen stoppen met werken en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Hierover lopen op dit moment nog diverse overleggen in de Stichting van de Arbeid. Ook vraagt de VCP nogmaals aandacht voor de vormgeving van het nabestaandenpensioen.

Lees hier de overige punten uit de brief.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven