Menu
Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Morgen heeft de Commissie SZW van de Tweede Kamer een commissiedebat over diverse pensioengerelateerde onderwerpen. Aanleiding voor de VCP om via een brief nogmaals een aantal aandachtspunten naar voren te brengen.

Aandacht voor uittreden, doorwerken en de AOW-leeftijd
In de brief vraagt de VCP onder andere aandacht voor een aantal maatregelen op het gebied van uittreden en doorwerken. Verder verzoekt de VCP nogmaals de omissie in de AOW-systematiek, waardoor de AOW-leeftijd alleen maar kan stijgen en niet kan dalen bij een dalende levensverwachting, op te lossen. Tevens doet de VCP wederom een pleidooi voor een wettelijke werkgeversverplichting om het Pensioenlabel te gaan gebruiken en dan niet alleen voor aspirant werknemers, maar voor alle werknemers. In juni vorig jaar deed de VCP mede namens de VCP Young Professionals hier een oproep toe. Lees hier de overige punten uit de brief.

Wet Toekomst Pensioenen nu in de Eerste Kamer
De concept Wet Toekomst Pensioenen waarmee de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd, ligt nu voor in de Eerste Kamer. Gisteren bleek uit de procedurevergadering in de Eerste Kamer dat deze net als de Tweede Kamer deskundigenbijeenkomsten gaat organiseren en schriftelijke rondes met vragen zal gaan stellen. De Eerste Kamer kreeg daarnaast gisteren van de ambtenaren van SZW een eerste technische briefing. De tweede briefing staat gepland op 31 januari a.s. Dan wordt aan de hand van een ambtelijke notitie ook verder gesproken over de procedure van het wetsvoorstel.

Invoeringstermijn en verkiezingen
Minister Schouten van SZW wil graag dat de wet per 1 juli ingaat. Of dat gehaald gaat worden, is vooralsnog onzeker en zal afhangen van de behandeling in de Eerste Kamer en of deze tot een afronding komt uiterlijk eind mei. De Eerste Kamer vergadert namelijk in de huidige samenstelling tot en met mei. De verhoudingen in de Kamer kunnen dan anders liggen vanwege de Statenverkiezingen in maart. In juni treedt de nieuwe Eerste Kamer aan, na de verkiezingen. De VCP volgt net als de behandeling van de WTP in de Tweede Kamer ook de behandeling in de Eerste Kamer op de voet.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws