Menu
Compensatie kinderopvang tijdens lockdown

De VCP is blij dat er een oplossing is gekomen voor ouders die tijdens de lockdown de opvang van hun kind doorbetaalden maar daarvoor geen compensatie kregen. Voor sluiting van de buitenschoolse opvang eind 2021/begin 2022 zijn ouders met kinderopvangtoeslag inmiddels gecompenseerd. Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag komt die mogelijkheid er binnenkort: zij kunnen tussen 1 oktober en 1 december compensatie aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank, die de regeling uitvoert.

Te lage vergoeding

Tijdens de lockdown als gevolg van de corona-uitbraak werd aan ouders gevraagd de opvang wel door te betalen zodat ze de plek voor hun kind behielden en de kinderopvangtoeslag niet verspeelden. Maar aan deze regeling zaten wat losse eindjes, waardoor sommige ouders teveel kregen vergoed, en anderen juist te weinig. De VCP heeft daar destijds aandacht voor gevraagd, met het doel om ouders alsnog in aanmerking te laten komen voor adequate compensatie.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws