Menu
Compensatie kinderopvang tijdens lockdown

De VCP is blij dat er een oplossing is gekomen voor ouders die tijdens de lockdown de opvang van hun kind doorbetaalden maar daarvoor geen compensatie kregen. Voor sluiting van de buitenschoolse opvang eind 2021/begin 2022 zijn ouders met kinderopvangtoeslag inmiddels gecompenseerd. Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag komt die mogelijkheid er binnenkort: zij kunnen tussen 1 oktober en 1 december compensatie aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank, die de regeling uitvoert.

Te lage vergoeding

Tijdens de lockdown als gevolg van de corona-uitbraak werd aan ouders gevraagd de opvang wel door te betalen zodat ze de plek voor hun kind behielden en de kinderopvangtoeslag niet verspeelden. Maar aan deze regeling zaten wat losse eindjes, waardoor sommige ouders teveel kregen vergoed, en anderen juist te weinig. De VCP heeft daar destijds aandacht voor gevraagd, met het doel om ouders alsnog in aanmerking te laten komen voor adequate compensatie.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven