Menu

Na alle commotie rondom het wegsturen van uitzendkrachten bij ING voordat de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is ingevoerd, is het spijtig dat deze flexkrachten hun baan bij ING niet behouden. Het wegsturen van medewerkers, vanwege arbeidsrechtelijke risico’s, is niet conform de geest van de WWZ en past ook niet bij de gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord. De compensatie die de uitzendkrachten ontvangen, is slechts een minimale tegemoetkoming voor hen, aldus de VCP.

De VCP vindt het daarnaast opmerkelijk dat ING wel op het matje wordt geroepen, terwijl de overheid flexwerkers ook niet correct behandeld. De overheid zou hierin een goede voorbeeld moeten geven. In het Sociaal Akkoord is afgesproken om de ‘doorgeschoten flex’ aan te pakken en de rechtspositie van flexibele werknemers te verbeteren. De WWZ is hiervan een vertaling. De Stichting van de Arbeid geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij verwacht dat de WWZ, conform het Sociaal Akkoord, wordt nageleefd. Waarbij een van de afspraken een verbetering van de rechtspositie van werknemers met een flexibel contract is. Deze afspraak vormt een onderdeel van een totaalpakket waarin ook van-werk-naar-werk en meer verantwoordelijkheid van sociale partners voor het arbeidsmarktbeleid ook belangrijke schakels zijn.

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven