Menu

Na alle commotie rondom het wegsturen van uitzendkrachten bij ING voordat de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is ingevoerd, is het spijtig dat deze flexkrachten hun baan bij ING niet behouden. Het wegsturen van medewerkers, vanwege arbeidsrechtelijke risico’s, is niet conform de geest van de WWZ en past ook niet bij de gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord. De compensatie die de uitzendkrachten ontvangen, is slechts een minimale tegemoetkoming voor hen, aldus de VCP.

De VCP vindt het daarnaast opmerkelijk dat ING wel op het matje wordt geroepen, terwijl de overheid flexwerkers ook niet correct behandeld. De overheid zou hierin een goede voorbeeld moeten geven. In het Sociaal Akkoord is afgesproken om de ‘doorgeschoten flex’ aan te pakken en de rechtspositie van flexibele werknemers te verbeteren. De WWZ is hiervan een vertaling. De Stichting van de Arbeid geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij verwacht dat de WWZ, conform het Sociaal Akkoord, wordt nageleefd. Waarbij een van de afspraken een verbetering van de rechtspositie van werknemers met een flexibel contract is. Deze afspraak vormt een onderdeel van een totaalpakket waarin ook van-werk-naar-werk en meer verantwoordelijkheid van sociale partners voor het arbeidsmarktbeleid ook belangrijke schakels zijn.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws