Menu
Arbeidsmarkt diversiteit architect

Nederland neemt concrete stappen om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. De Tweede Kamer heeft daartoe ingestemd met een voorstel van minister Dekker (Rechtsbeschermingen) en Van Engelshoven (Emancipatie). Het betekent onder meer dat er een quotum komt zodat vrouwen minimaal eenderde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen gaan vormen. Hiermee geeft de Kamer uitvoering aan een SER-advies over diversiteit waaraan ook de VCP heeft meegewerkt.

Brede aanpak

VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk is positief over het besluit. Het is een belangrijke stap naar meer gelijkwaardigheid en diversiteit. Wel wijst ze erop dat er meer nodig is dan een quotumregeling. “Belemmeringen om door te stromen naar de top zijn verschillend en komen tijdens alle levensfasen voor. Denk daarbij aan stereotypering, het werken in deeltijd en de cultuur van de organisatie. Je kunt niet zomaar zeggen wat het grootste probleem is. Selectief shoppen tussen de maatregelen uit het SER-advies zal dan ook niet het gewenste resultaat hebben. Een integrale aanpak is noodzakelijk.”

Talent verloren

Volgens de VCP gaat veel talent verloren doordat vrouwen niet doorstromen naar de top. Bedrijven en organisaties benutten daardoor niet de kwaliteiten die ze in huis hebben. De SER-aanpak is tevens bedoeld om meer mensen met een niet westerse achtergrond een kans te geven. Ook zij komen er in de top van het bedrijfsleven nauwelijks aan te pas.

Paardenmiddel

Met het Kamerbesluit worden grote vennootschappen verder verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen voor meer diversiteit in de top. Minister Dekker noemt de maatregelen een ‘paardenmiddel’. “Want gelijke kansen en diversiteit in de top van het bedrijfsleven zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws