Menu
Tijdelijk personeel

Ruim drie miljoen werknemers hebben te maken met een concurrentiebeding, vaak ten onrechte, blijkt uit onderzoek van Panteia. “Dit baart ons zorgen. Werknemers worden hierdoor onnodig beperkt in de vrije arbeidskeuze”, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP.

Standaard beding

Een concurrentiebeding is bedoeld om te voorkomen dat werknemers bepaalde kennis en ervaring meenemen van het bedrijf waar ze zelf hebben gewerkt. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle werkgevers het begrip concurrentiebeding te ruim toepassen. Vaak is het een standaardregel terwijl werknemers niet eens toegang hebben tot bedrijfsgevoelige informatie. Ook komt het voor dat bedrijven via een concurrentiebeding willen voorkomen dat hun mensen weggaan.

Onnodig zwaar belast

“Een concurrentiebeding schrikt enorm af. De mogelijkheid om elders aan de slag te gaan wordt sterk beperkt. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun loopbaan. Een hoger loon kunnen ze hierdoor mislopen. Daar komt bij dat wie zich niet aan het beding houdt, een flinke boete kan krijgen. Ook een gang naar de rechter kan veel tijd en geld kosten”, zegt Heemskerk.

Onzekerheid werknemer

Veel werknemers hebben geen duidelijk beeld wat het concurrentiebeding precies inhoudt. Een deel van de werknemers weet niet eens of er een concurrentiebeding is. Een werknemer wordt er alleen op gewezen bij het aangaan van het contract. “Als het concurrentiebeding standaard wordt toegepast is er vaak geen ruimte om te onderhandelen. Werknemers hebben dan geen keus en zijn snel geneigd akkoord te gaan, zonder de gevolgen precies in te zien”, zegt Heemskerk.

Aanpassing nodig

In andere Europese landen zijn de regels strenger. Volgens de VCP moet het concurrentiebeding aangepast worden zodat de werknemer beter wordt beschermd. Het ministerie van SZW gaat verschillende beleidsopties voor aanpassing uitwerken en betrekt daarbij de sociale partners.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws