Menu
Congres AMG in teken van corona

Het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) op 25 november staat in het teken van corona. Het gaat vooral om de vraag welke lessen er zijn te trekken uit de huidige crisis en de rol daarin van de governance-driehoek (bestuur, commissarissen/toezichthouders en OR). In verband met de coronacrisis zal het congres ‘De governance driehoek in tijden van crisis’ ook online te volgen zijn.

Strategische medezeggenschap

De Alliantie is een samenwerkingsverband van SER en Nationaal Register en zet zich in voor de verbetering van het functioneren van de governance-driehoek. Om medezeggenschap beter op de kaart te krijgen heeft de AMG november uitgeroepen tot de ‘Maand van de Strategische Medezeggenschap’. Het idee is dat partners die bij AMG zijn aangesloten daar mede zelf vorm aan geven met eigen (online) bijeenkomsten over het onderwerp.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws