Menu

Op 16 en op 18 april a.s. zijn er consultaties bij het Ministerie van Financiën over de werkkostenregeling. Ondertussen loopt er ook een internetconsultatie via www.overheid.nl/internetconsultaties. De verkenning bij de consultaties heeft als uitgangspunt dat de systematiek van de werkkostenregeling goed is, waarbij wordt opgeroepen om de werkkostenregeling te vereenvoudigen en tegelijkertijd het draagvlak te vergroten. Daarbij gaat het om de vraag of men de voorkeur geeft aan een open norm als het noodzakelijkheidscriterium of aan meer zekerheid met meer detailregels en met de daaraan verbonden administratieve lasten.

De MHP heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst. Volgens de MHP is het niet voor niets dat bedrijven en werknemers niet overtuigd zijn van de werkkostenregeling. Zo hebben weinig bedrijven vanaf 1 januari 2011 de overgang naar de werkkostenregeling gemaakt en is er tegelijkertijd te weinig oog voor verdringingseffecten van arbeidsvoorwaarden tussen werknemers onderling. Wat de MHP betreft, blijft de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen dan ook naast de werkkostenregeling overeind. Als u slechte ervaringen heeft met de werkkostenregeling, dan horen wij dat graag. Mogelijk kan dit worden toegevoegd aan de input bij de consultatie. U kunt de MHP mailen via info@vc-mhp.nl.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws