Menu
Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB) heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen maar dat er nog veel werk aan de winkel is om de gestelde doelen te halen aan het eind van de looptijd van het convenant.

Mensenrechten

Doel van het convenant is meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade. Ook de VCP is partij bij het convenant. De partijen werken samen om pensioenfondsen te ondersteunen bij de toepassing van internationale afspraken in hun beleid en beleggingspraktijk. Dat betekent onderzoek doen naar mogelijke misstanden in de portefeuille en daarop handelen. Het instrumentarium voor het IMVB-convenant is deze maand geactualiseerd.

Verantwoord ondernemen

Pensioenfondsen die dat willen kunnen een stap verder gaan en hun invloed effectiever aanwenden in bedrijven waarin zij beleggen. Het doel is deze bedrijven te bewegen hun manier van ondernemen te verbeteren. Op dit moment doen elf pensioenfondsen dat in de werkgroep diepe spoor van het convenant. Samen met de overheid, vakbonden en ngo’s hebben zij in 2020 gewerkt aan vier casussen: mijnbouw, palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen. Rond de mijnbouwcasus is een meerdaags virtueel veldbezoek aan Peru gehouden.

Tussentijdse doelen

In 2020 heeft de onafhankelijke Monitoringscommissie in haar eerste voortgangsmeting naast positieve observaties ook haar zorgen uitgesproken over het behalen van de tussentijdse doelen van het Convenant. De stuurgroep van het Convenant heeft in een reactie aangegeven de achterstand in te gaan lopen en verwacht dat tijdige implementatie conform de daadwerkelijke deadlines, haalbaar is. De deelnemende pensioenfondsen hebben samen voor zo’n 1400 miljard euro aan belegd vermogen. Het IMVB loopt sinds december 2018 voor een periode van vijf jaar.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws