Menu
Corona-apps: privacy en fundamentele rechten garanderen

Aan het gebruik van apps die de verspreiding van het corona-virus moeten tegengaan, zitten nog veel haken en ogen. Er moeten duidelijke kaders komen. Het kabinet denkt erover twee apps te lanceren: een die de verspreiding van corona in kaart brengt en een waarmee iemand die besmet is contact onderhoudt met een arts. “Dat is natuurlijk een nobel streven, maar voor je hiervoor echt apps gaat gebruiken moet je zeker weten dat ze ook echt werken en dat de veiligheid, vrijheden en rechten van de gebruikers gewaarborgd zijn”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Kaders

Het ministerie van VWS heeft nu zeven apps geselecteerd die kunnen bijdragen aan contactonderzoek. Maar geen van deze apps is voldoende uitgewerkt om vast te kunnen stellen dat de bescherming van gegevens van mensen genoeg is gewaarborgd, zo maakte de Autoriteit Persoonsgegevens deze week bekend. Volgens deze instantie heeft de overheid nog geen heldere kaders gesteld. Daardoor hebben veel appbouwers hun plannen onvoldoende kunnen uitwerken, zowel op technisch als op juridisch vlak.

Techniek niet zaligmakend

Eerder zette een groep van zestig wetenschappers uit diverse disciplines grote kanttekeningen bij de inzet van corona-apps. Volgens hen moet de overheid er niet vanuit gaan dat de techniek wel even een oplossing zal bieden. Er moet gewaakt worden voor ‘techno-solutionisme’ en de mogelijkheid om de apps niet in te zetten moet blijven bestaan, zo vinden ze. “Nut, noodzaak, effectiviteit en betrouwbaarheid en een goed beeld van de mogelijke gevolgen van het gebruik van de apps is van enorm belang.” De VCP kan zich daar achterstellen.

Werkvloer

Ook op de werkvloer kan het gebruik van de apps op een verkeerde manier doorwerken, zo schrijven ze. De wetenschappers waarschuwen onder meer voor stigmatisering door het gebruik van tracking en tracingapps, onder meer van zorgprofessionals die veel contact hebben met corona-patiënten. Ook wijzen ze op het risico dat data kunnen worden gebruikt voor zaken als ontslag, aanname of acceptatie voor verzekeringen. Zoiets mag onder geen beding gebeuren, zo stellen ze.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws