Menu
Werkloos

Werkgevers die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen rekenen op een soepele behandeling bij het betalen van pensioenpremies. Pensioenuitvoerders zullen ondernemers bij het innen van de premies tegemoetkomen. Dat hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Loonkosten

De maatregel kan snel ingaan, waarbij vooruit wordt gelopen op de economische noodmaatregelen die het kabinet afgelopen week bekendmaakte. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is voor een belangrijk deel bedoeld om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten en banenverlies te beperken. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten van de door de werkgever te betalen pensioenpremies.

Banen behouden

Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein is het van groot belang dat bedrijven zo adequaat mogelijk hulp krijgen en banen blijven behouden. ‘De gevolgen van Corona-virus voor werkenden en bedrijfsleven zijn groot. Er wordt nu snel geschakeld om bedrijven te helpen om zo banen en inkomen te behouden. Het is zaak dat werkgevers in die geest handelen en mensen in dienst houden en doorbetalen. Van werkgevers mag verwacht worden dat ze hun werknemers de adviezen van het RIVM laten naleven.’

Maatwerk

Door de uitbraak van het corona-virus zijn bij veel bedrijven en sectoren de inkomsten fors teruggelopen of zelfs helemaal weggevallen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang dat deze bedrijven hulp krijgen. Daarbij gaat het om maatwerk, zoals individuele regelingen met werkgevers, verlenging van betalingstermijnen of een soepeler invorderingsbeleid.

Faillissementswet

De Stichting van de Arbeid heeft de Tweede Kamer in een aparte brief gevraagd haast te maken met een aanpassing van de faillissementswet, waardoor bedrijven overeind kunnen blijven en duizenden ontslagen kunnen worden voorkomen. De aanpassing voorziet in een gedwongen schuldsanering, zodat ondernemingen toch kunnen doorgaan.

Doorstart

Het gaat om een wetsvoorstel dat regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren. Dit betekent concreet dat alle schuldeisers en aandeelaanhouders eraan vastzitten, ook wie niet heeft ingestemd. Op die manier is de kans groter dat bedrijven een doorstart kunnen maken.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws