Menu
Jonge werknemer

De VCP heeft grote zorgen over de inkomenspositie van Wajongers, mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met een arbeidsbeperking. Door de corona-crisis is deze groep nu extra kwetsbaar. De VCP dringt samen met LCR, FNV en CNV daarom aan op aanpassingen van de nieuwe Wajong-regels, zo staat in een brief aan de Eerste Kamer.

Nieuwe regeling

Vorig jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel, dat voorziet in een vereenvoudiging van de Wajong. De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over de voorstellen. Nu nog zijn er drie Wajong-regelingen naast elkaar, als het aan het kabinet ligt is dat er vanaf volgend jaar nog maar één.

Inkomens

De VCP, LCR, FNV en CNV zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de nieuwe regels voor het inkomen van Wajongers. Veel Wajongers gaan er in inkomen op achteruit wanneer zij binnen de garantietermijn van 12 maanden geen nieuwe baan vinden. De kans dat iemand na verlies van zijn baan later alsnog kans maakt meer dan het minimumloon te verdienen is door de nieuwe regels al niet groot. Nu komt daar de corona-crisis nog bij. Voor Wajongers die nu worden ontslagen is het extra moeilijk om in deze situatie nieuw werk te vinden. En dat terwijl ze op de arbeidsmarkt sowieso al een achterstand hebben.

Denkfout

Volgens de LCR maakt het kabinet een denkfout door in het voorstel het sociaal minimum als uitgangspunt te nemen. Deze norm geldt voor alle burgers die tijdelijk niet de kost kunnen verdienen. Maar Wajongers hebben een beperking waar ze hun hele leven aan vastzitten. Voor hen is dan ook een speciaal vangnet nodig, maar in de inkomensvoorziening die het kabinet voor ogen heeft is dat niet terug te zien.

Meer dan minimumloon

De VCP, LCR, FNV en CNV willen daarom dat er verbeteringen worden aangebracht en pleiten voor een alternatieve formule zodat mensen met een urenbeperking meer dan het minimumloon kunnen verdienen. “Een goed werkende Wajongregeling met een fatsoenlijk inkomen zorgt er niet alleen voor dat werken loont, maar maakt ook volwaardig participeren in de samenleving mogelijk.” In de brief aan de Eerste Kamer wijst de raad erop dat het leven voor jonggehandicapten toch al duurder is, door zaken als zorgkosten, aangepast vervoer en duurdere concertkaartjes.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws