Menu
Sociale zekerheid

De VCP gaat werknemers die door de coronacrisis niet meer zeker zijn van hun baan naar ander werk helpen. Kim Hooiveld trekt voor de VCP de kar om in de verschillende arbeidsmarktregio’s ondersteuning te gaan bieden.

Ontslagen

Het lijkt een beetje stilte voor de storm. De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt vallen nu nog mee door het inkomenssteun NOW, maar het is de vraag in hoe ondernemingen komende tijd uit de crisis komen en sprake is van herstel. Daarom is het juist nu al zaak klaar te staan om te voorkomen dat mensen daadwerkelijk op straat komen te staan.

Brede coalitie

Samen met anderen staat de VCP in de startblokken om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Het gaat daarbij om mensen van wie de baan op de tocht kan komen te staan, maar ook om sectoren die heel anders uit de crisis kunnen komen dan ze erin gingen. In sommige daarvan zal de vraag naar nieuw personeel blijvend lager zijn.

RMT

“Dat betekent dat je nu al in actie moet komen om grote werkloosheid tegen te gaan”, zegt Kim Hooiveld. “Er worden zogeheten regionale mobiliteitsteams (RMT’s) opgezet om mensen adequaat van werk naar werk te helpen, denk daarbij aan zaken als loopbaanbegeleiding, workshops en hulp bij sollicitaties. Daarnaast kijken we hoe we vraag en aanbod uit diverse sectoren zo goed mogelijk aan elkaar kunnen koppelen. In sectoren als veiligheid en zorg zijn te weinig mensen.”

Nieuwe aanpak

De VCP krijgt van het ministerie financiele steun om haar bijdrage aan de RMT’s concreet vorm te geven. Hooiveld: “Er komt hier heel wat bij kijken, in de diverse regio’s heb je consulenten nodig die werknemers actief gaan begeleiden. Daarnaast is het organisatorisch een hele kluif. Voor ons is het belangrijk dat we hier als sociale partner nu instappen. Het is een mooi moment om een nieuwe vorm van samenwerking op de arbeidsmarkt te testen.”

Professionals

Enkele RMT’s zijn inmiddels actief, waaronder die in Amsterdam, Utrecht en Midden Brabant. Voor een deel gaat het om al bestaande netwerken. Naast de vakbonden zijn ook werkgevers, UWV, SBB en gemeenten actief binnen de regionale mobiliteitsteams. “Als VCP richten wij ons op professionals, die staan toch het dichtst bij ons. Ze hoeven geen lid te zijn van onze organisaties, iedereen kan voor hulp in aanmerking komen. Door samen op te trekken – ook met de bij de VCP aangesloten organisaties – hopen wij onze meerwaarde te vergroten.”

 

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws