Menu
Corona maakt werk van OR-leden lastiger

De coronacrisis zet het werk van Ondernemingsraden onder druk. Dat blijkt uit een poll onder leden van een OR en PVT (Personeelsvertegenwoordiging) van bij de VCP aangesloten organisaties. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. “Juist in deze crisis is het kunnen blijven vervullen van de belangrijke rol die medezeggenschap heeft extra belangrijk”, aldus senior beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Een ander punt van zorg is dat OR-leden soms druk voelen van bovenaf.

Minder bijeenkomsten

Het gebeurt nogal eens dat OR-vergaderingen als gevolg van corona niet door kunnen gaan. Daarnaast kwam de kwaliteit van het OR-werk geregeld onder druk en was het lastiger om scholing te volgen voor medezeggenschap, zo blijkt uit de antwoorden.

Werving

Uit de poll komt verder naar voren dat het werven van nieuwe OR- en PVT-leden nog steeds lastig is. Een meerderheid van de respondenten geeft aan problemen te ervaren met het werven van nieuwe mensen. De VCP maakt zich hier al langere tijd zorgen over en ziet dat de naleving van WOR terugloopt. In de brief deze week voor de begroting van SZW heeft de VCP dit probleem nog een keer onder de aandacht gebracht.

Ruimte voor OR-werk

De meeste respondenten zeggen van hun werkgever voldoende ruimte te krijgen voor medezeggenschap, ook bij strategische vraagstukken. Zij willen bij complexe vraagstukken vaak wel extra ondersteuning en advies. Helaas komt het nog wel eens voor dat OR-leden zich onder druk gezet voelen door hun werkgever. Bijna de helft heeft daar soms of regelmatig mee te maken.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws