Menu
Jonge professionals

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Voor het uitbreken van de crisis hadden ze het al niet makkelijk, doordat het lang duurt voor ze een vast inkomen hebben en door zaken als prestatiedruk. Door massaal banenverlies is hun situatie nu verder verslechterd. In een brief vragen de jongerenorganisaties van VCP, CNV en FNV het kabinet om extra maatregelen te treffen.

Financieel vangnet

Uit cijfers komt naar voren dat veel jonge flexwerkers op straat worden gezet. Veel van hen vallen in een financieel gat omdat ze nog niet lang op de arbeidsmarkt actief zijn. Het stelsel van sociale zekerheid biedt nauwelijks soelaas. VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United vragen het kabinet daarom om steun voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Dat kan in de vorm van een financieel vangnet zoals de Stichting van de Arbeid heeft geopperd.

Onzekerheid

Uit een eerdere verkenning van het SER Jongerenplatform kwam naar voren dat jongeren maatschappelijk een steeds grotere achterstand oplopen, doordat ze bijvoorbeeld het kopen van een huis of het stichten van een gezin uit moeten stellen. De coronacrisis maakt hun situatie alleen maar erger. “Wij maken ons grote zorgen over de positie van jongeren op de langere termijn. In een recessie is het een stuk lastiger om werk te vinden en te behouden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling, werkervaring, loonontwikkeling en levert stressvolle situaties op. De toekomst is onzeker voor jongeren”, zegt Sacha Heemskerk van VCP Young Professionals.

Aanpak jeugdwerkloosheid

VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United roepen het kabinet op zo snel mogelijk een nieuwe aanpak jeugdwerkloosheid op te zetten, zodat jongeren niet buiten de boot vallen. “Concreet pleiten wij voor voldoende startersbanen, het bieden van ondersteuning aan jongeren om zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en verbetering van informatievoorziening over de kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Semih Eski van CNV Jongeren.

Arbeidsbeperking

Ook jongeren met een arbeidsbeperking hebben onder de huidige omstandigheden meer aandacht nodig. Zij zijn extra kwetsbaar op dit moment. Veel van hen werken ergens op proef of op basis van een flexcontract. Juist nu is het zaak om te voorkomen dat zij uitvallen. Werk biedt houvast, bestaanszekerheid en kan voorkomen dat angst en stress in alle hevigheid toeslaan. Deze groep heeft extra begeleiding nodig om deze moeilijke tijd door te komen en om te voorkomen dat een dienstverband eindigt.

Studenten

De drie jongerenorganisaties maken zich verder zorgen over de positie van promovendi en studenten. “De laatste groep heeft veel minder inkomsten door het wegvallen van bijbaantjes, zoals in de horeca. Een ander punt van zorg is dat veel studenten studievertraging oplopen, door bijvoorbeeld het wegvallen van stages of door het verlenen van mantelzorg”, zegt Bas van Weegberg van FNV Young & United. Ook promovendi dreigen door de coronacrisis in de problemen te komen. Een verlenging van het promotietraject zou daarom op zijn plaats zijn.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws