Menu
CPB: Collectieve risicodeling bij pensioen loont aanzienlijk

Pensioencontracten met een collectief vermogen en intergenerationele risicodeling bieden ruimere mogelijkheden om beleggingsrendement te behalen dan een contract
met een individueel vermogen. Dit leidt tot hogere en stabielere pensioenen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen notitie van het Centraal Plan Bureau (CPB).

VCP: toekomstbestendig contract
De conclusies van het CPB komen overeen met wat de VCP al jaren roept. De VCP pleit voor een toekomstbestendig contract dat voldoende collectieve en solidaire elementen bevat voor de gewenste risicodeling tussen generaties. Deze risicodeling leidt volgens de vakcentrale tot welvaartswinst en is tevens nodig voor het afdekken van renterisico en voor het behoud van de verplichtstelling.

Welvaartswinst
Uit de CPB-notitie blijkt dat de welvaartswinst van collectieve risicodeling zowel in het reële contract (op basis van RTS) als in het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling dat toewerkt naar een doelvermogen (4C-D), tussen de 7% en 10% ligt. Voor een deelnemer met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar loopt de welvaartswinst dus uiteen van 700 tot 1000 euro per jaar. Het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling met demping van het rendement voor zakelijke waarden (4C-R) biedt weinig meerwaarde ten opzichte van het individuele contract (4A).

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws