Menu
Creëer gelijk speelveld tussen zzp’er en werknemer

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het een slecht teken dat het aantal zzp’ers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid is gedaald, zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. De VCP vindt dat er een gelijk speelveld moet komen tussen werknemers en zzp’ers. Dit kan door zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te laten sluiten. Ook dienen zzp’ers voldoende pensioen op te bouwen. Ook dat kan volgens de VCP alleen door het te verplichten. Op die manier worden werknemers en zzp’ers niet tegen elkaar uitgespeeld door werkgevers.

Risico’s afgewenteld
Het ongelijke speelveld tussen werknemers en zzp’ers baart de VCP grote zorgen. Door het niet verplicht afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de kosten van een zzp’er lager dan een werknemer. Daarbovenop komt de zelfstandigenaftrek en eventuele toeslagen waardoor het ongelijke speelveld tussen werknemers en zzp’ers nog verder wordt vergroot. Zzp’ers zijn daardoor aantrekkelijker voor werkgevers, die het liefst zo min mogelijk risico lopen en de kosten laag willen houden. Een ander nadeel van niet verzekeren is dat zzp’ers direct in de bijstand belanden zodra ze arbeidsongeschikt raken. Het gevolg is een forse daling van het inkomen. Bovendien worden de risico’s van een werkgever op de belastingbetaler afgewenteld.

Verzekering te duur
Uit de ZEA-enquête van het CBS en TNO blijkt dat in 2015 bijna 20 procent van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Het aantal verzekerde zzp’ers is dalend. Zzp’ers vinden een verzekering over het algemeen te duur. Verder bouwt een kwart van de zzp’ers geen pensioen op. Ook is bijna tweederde van de zzp’ers in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) financieel afhankelijk van één klant. In ruim 8 procent is de zzp’er (bijna) volledig (90 tot 100 procent) afhankelijk van een klant.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven