Menu

Culemborg, 11 augustus 2011

D66-voorstel tast ontslagbescherming werknemers ernstig aan

Het voorstel van D66 om de preventieve toets van een voorgenomen ontslag bij zowel het UWV als de kantonrechter af te schaffen, berooft werknemers van de mogelijkheid zich vooraf tegen ontslag te verzetten. “Dit is een grote ingreep in de individuele arbeidsverhouding en tast de rechten van werknemers bij ontslag ernstig aan”, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

In het D66-voorstel kunnen werknemers pas als zij al ontslagen zijn, proberen hun beklag te doen bij de rechter. Hun baan zijn ze dan echter al kwijt en de relatie met de werkgever is dan al vaak verstoord. De kans op herstel van de arbeidsrelatie is op dat moment vrijwel nihil.

De MHP wijst erop dat een wijziging van het ontslagrecht totaal overbodig is, omdat nu slechts 8% van de ontslagaanvragen leidt tot weigering van het UWV. Het huidige ontslagrecht kan dus moeilijk als ‘inflexibel’ worden betiteld.

Opvallend en teleurstellend is dat de werkgeversorganisatie VNO-NCW de plannen van D66 direct heeft omarmd. Dit wijkt af van de intenties van het door sociale partners moeizaam tot stand gekomen Pensioenakkoord, dat juist gericht is op positieve maatregelen ter verhoging van de arbeidsparticipatie.

De MHP ziet verder dat door een stapeling van maatregelen de positie van de werknemer fors wordt uitgehold. Er ligt namelijk ook nog een wetsvoorstel van het kabinet om de griffierechten te verhogen. Door dit wetsvoorstel kunnen voor de middengroepen de kosten voor de gang naar de rechter oplopen van gemiddeld 210 euro nu naar 1.500 euro in de toekomst. De weg naar een onafhankelijke rechter wordt hierdoor voor veel mensen onbetaalbaar.

“Samen met het voorstel van D66 zal dit ertoe leiden dat men zich veelal noodgedwongen bij het ontslag zal moeten neerleggen en dat een arbeidscontract nog weinig zekerheid zal bieden voor een werknemer”, aldus Van der Wal.

De MHP heeft haar visie op het wetsvoorstel inmiddels schriftelijk aan de D66-fractie van de Tweede Kamer doen toekomen. Download hier de brief.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws