Menu
Daling flexwerkers na onophoudelijke stijging

Het aantal flexwerkers is voor het eerst in jaren afgenomen. Dat meldt het Financieel Dagblad, dat zich baseert op cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg het aantal flexwerkers 1.922.000, dat zijn er 7000 minder dan een jaar eerder. De afgelopen jaren steeg het aantal flexwerkers vrijwel onophoudelijk. Op 20 mei praatte de Eerste Kamer over het wetsvoorstel van minister Koolmees om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. De VCP roept de Eerste Kamer op het voorstel af te wijzen omdat dat alleen maar tot meer flexibilisering en onzekerheid bij werknemers zal leiden.

Geen trendbreuk
Volgens de VCP hoeft de afname van het aantal flexcontracten zeker niet te betekenen dat er sprake is van een trendbreuk. “De afgelopen jaren ging het aantal flexwerkers en zzp’ers alleen maar omhoog. Nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, zie je dat werkgevers eerder geneigd zijn om mensen een vast contract aan te bieden. Dat zie je ook terug in de cijfers. Maar zodra het economisch weer tegenzit, kan dat zo weer omslaan”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Onzekerheid
Volgens de VCP worden verschillende constructies zoals contracting, zzp en platformarbeid ingezet om arbeidsvoorwaarden te ontduiken. Werknemers zijn daarvan de dupe en verkeren hierdoor in grote onzekerheid. “Dat geldt niet alleen voor het inkomen, maar het heeft ook effect op andere levenssferen. Denk aan relaties in het gezin en het individueel welbevinden. In een modern West-Europees land zou dit geen issue mogen zijn, maar dat is het wel. Een vast contract zou de norm moeten zijn”, zegt Van Holstein.

Wab
De VCP heeft de Eerste Kamer dan ook opgeroepen om tegen het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) te stemmen. De voorstellen zijn bedoeld om de doorgeslagen flexibilisering te temperen, maar volgens de VCP gaat dat op deze manier niet lukken. “Deze voorstellen leiden alleen maar tot meer flexibilisering en onzekerheid onder werknemers. Daarom moet de senaat de Wab afwijzen”, zegt Van Holstein.

Cumulatiegrond
De VCP herhaalt de kritiek over verruiming van de cumulatiegrond. Door die verruiming wordt het voor werkgevers makkelijker om van een werknemer af te komen. Voorzitter Van Holstein: “Het is niet meer nodig om een bepaalde ontslaggrond goed te motiveren, je kunt er nu meerdere bij elkaar vegen, waardoor mensen eerder op straat komen te staan. Ook is de VCP niet gerust op de premiedifferentatie die het kabinet voorstelt. “Het idee dat flexwerken duurder wordt ten opzichte van vast klinkt aantrekkelijk, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Grote kans dat werkgevers zullen proberen onder een van die uitzonderingen te vallen.”

Lees hier de brief van de VCP aan de Eerste Kamer

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws