Menu
De financiële positie van jongeren staat onder druk

Steeds meer jongeren hebben het financieel lastig en komen moeilijk rond. Hoe komt dat en wat is er nodig om het tij te keren? Tijdens een bijeenkomst van VCP Young Professionals gingen jongeren hierover het gesprek aan met panelleden Marike Knoef, kroonlid bij de SER en expert op het gebied van micro-economie, Amerik Klapwijk, beleidsmedewerker bij de VCP en Nic Vrieselaar, econoom bij de Rabobank, onder leiding van dagvoorzitter Wouter Kools, vertegenwoordiger van VCP Young Professionals in het SER Jongerenplatform.

De coronacrisis en de hoge inflatie hakken erin. Daar komt bij dat er vaak al een achterstand is vanwege een hoge studieschuld en de lastige positie op de woningmarkt. Ook werkt deze groep vaker op een flexibel arbeidscontract. In 2018 gaf 36 procent van de jongeren aan moeite te hebben om rond te komen. Vier jaar later is de beleving van die groep flink veranderd. Bijna de helft van de jongvolwassenen, die zelfstandig wonen, komt moeilijk rond (49 procent). Ook blijkt uit onderzoek van het Nibud dat jongeren vaker problemen hebben en dat ook zo’n 12% van ‘hogere’ inkomens onder jongeren moeilijker rondkomen. In dit onderzoek zijn hogere inkomens gedefinieerd als een netto-inkomen van >2250 euro (bruto 2750 euro).

‘Mensen zijn genoodzaakt om vaker spaartegoeden aan te spreken. Door Corona is er meer opgebouwd, maar dat ligt voor jongeren anders. Jongeren hebben niet of nauwelijks iets opgebouwd en veel jongeren zijn hun baan verloren in die tijd waardoor zij sneller in de problemen komen’, zegt Marike Knoef. Amerik Klapwijk stelt dat we arbeid te goedkoop hebben gemaakt in Nederland. ‘De startsalarissen van nieuwe beroepen zijn in reële termen bijvoorbeeld een stuk lager. Ook zijn er te veel inkomensondersteunende maatregelen, waardoor de overheid lage lonen in stand houdt. Het Wettelijk minimumloon zou verder verhoogt moeten worden naar een leefbaar niveau. De loonschalen daarboven moeten daar ook op aangepast worden. En er moet meer geïnvesteerd worden in innovatie en technologie om de arbeidsproductiviteit aan te jagen’, zegt Amerik Klapwijk.

Nic Vrieselaar sluit zich daarbij aan. ‘Het besteedbaar inkomen is ook een stuk lager door oplopende zorgkosten, met name door de ouderenzorg. Daar ligt een grote uitdaging gezien de vergrijzing’. Jongeren kunnen ook zelf iets doen. Er zijn nog nooit zoveel vliegtickets verkocht. Veel jongeren maken andere keuzes dan vroeger. Verder geeft Marike Knoef aan dat jongeren ook een schaars goed te bieden hebben, namelijk arbeid. Dat biedt kansen. Amerik Klapwijk voegt eraan toe dat jongeren lid kunnen worden van vakbonden om juist ook hun belang in deze verenigingen te versterken.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws