Menu

23-04-2009
De gevolgen van de economische crisis voor niet-westerse allochtonen

De economische recessie in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een grote slag toegebracht aan de economische zelfstandigheid en de sociaal-culturele integratie van niet-westerse allochtonen, die nog steeds niet volledig is ingehaald

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook de huidige positie van allochtonen niet sterk is. Dit komt onder andere door het grote aandeel niet-westerse allochtonen met een flexibel contract (ongeveer 20 procent). Dat is twee keer zoveel als onder autochtonen. Op basis van de huidige economische situatie wordt verwacht dat allochtonen als één van de eerste groepen massaal de dupe worden van deze economische crisis. Om te kijken hoe voorkomen kan worden dat zij langdurig buiten het arbeidsproces komen te staan, organiseert de MHP in samenwerking met FORUM en de FNV een conferentie over de actuele arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen en hun kinderen.
Doel van het congres is antwoorden te vinden op vragen als: hoe houden we jongeren fit voor de arbeidsmarkt? Kunnen we iets doen aan de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt? Van welke lessen uit het verleden kunnen we leren? Wat zijn solide gerichte interventies, voor de korte en de lange termijn? En, zijn er in deze tijd van economische crisis ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van omscholing?

MHP-voorzitter Richard Steenborg zal ingaan op de huidige arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide allochtonen. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie zal spreken, evenals SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Richard Steenborg, Wilna Wind (FNV), Bert van Boggelen (CNV), Sip Nieuwsma (VNO-NCW) en Sadik Harchaoui (FORUM) gaan vervolgens het gesprek aan over te nemen maatregelen.
Genodigden zijn onder andere werknemers, werkgevers, overheidsinstellingen (ministeries en gemeenten), ROC’s, UWV WERKbedrijf, re-integratiebedrijven en migrantenorganisaties.
Locatie: VNO-NCW gebouw, Den Haag
Tijden: Inloop om 9:00 uur, start 9.30 uur. Afsluitende lunch om 13:00 uur.

U bent van harte welkom! Voor volledig programma en aanmelding zie: www.forum.nl/agenda.

 

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven