Menu
De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

De VCP vraagt in aanloop naar het commissiedebat over de Participatiewet van vandaag aandacht voor de problemen waar mensen mee te maken hebben en schrijft daarover een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief doet de VCP verschillende voorstellen om de Participatiewet te verbeteren. “De problemen zijn groot en de urgentie is hoog. De problemen zijn al lang bekend. Er is meer vaart nodig om tot oplossingen te komen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Maak vaart met verbeteringen

De Participatiewet biedt mensen onvoldoende perspectief. De uitstroom naar duurzaam werk is laag, de ondersteuning schiet tekort, het lukt mensen vaak niet om rond te komen en mensen worden veelal benaderd vanuit wantrouwen. De VCP pleit dan ook voor fundamentele verbeteringen. Samen met andere organisaties heeft de VCP hier voorstellen voor gedaan via een manifest. Het wetsvoorstel die moet zorgen voor verbeteringen op korte termijn ziet de VCP als eerste stap. Er is meer nodig en de urgentie is groot. De VCP roept dan ook op om vaart te maken met het tweede spoor door echt fundamentele verbeteringen aan te brengen en daar de bestaande rapporten en het manifest bij te betrekken.

Niet passend voor mensen met een arbeidsbeperking

Sinds de afsluiting van de Wajong in 2015 zijn mensen met een arbeidsbeperking aangewezen op de Participatiewet. De VCP wijst de Kamer in de brief op het eerdere manifest van de zogeheten Werkcoalitie met voorstellen om de bestaanszekerheid te vergroten en te komen tot een regeling die passend is voor mensen met structurele arbeidsbeperkingen. Zo wordt onder andere gepleit voor het schrappen van de partner- en vermogenstoets, het eenvoudiger maken van bijverdienen én om ervoor te zorgen dat wanneer iemand naar vermogen werkt, met inkomensondersteuning minimaal het functieloon ontvangt.

Levensbrede hulpvraag

In de praktijk zien we dat mensen verstrikt raken in het woud van voorzieningen en loketten in Nederland. Daar komt bij dat de ondersteuning per regeling of gemeente verschilt. Er moet meer oog zijn voor de vaak levensbrede hulpvraag die domeinoverstijgend is, zoals zorg, werk en wonen. Volgens de VCP is er één loket nodig waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning; de regionale werkcentra zijn daar een invulling van. Ook moet de ondersteuning van werkenden met een beperking of chronische ziekte veel beter. De VCP pleit voor meer eigen regie en vrijheid in de keuze van de ondersteuning.

Beperk de verschillen tussen gemeenten

Mensen zijn voor inkomensondersteuning steeds meer afhankelijk geworden van lokale regelingen. De verschillen tussen gemeenten zijn te groot en kan soms honderden euro’s per maand schelen, zoals de commissie Sociaal Minimum ook heeft geconstateerd. “Deze verschillen zijn veel te groot. Ook zijn er enorme verschillen tussen gemeenten in de voorzieningen en ondersteuning die geboden wordt. Dit zorgt voor ongelijke behandeling en zorgt voor problemen”, zegt Heemskerk. De VCP pleit dan ook voor landelijke kaders zodat iedere persoon aanspraak kan maken op dezelfde inkomensondersteuning en voorzieningen met dezelfde kwaliteit.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws